J. (Joost) van Vollenhoven

foto J. (Joost) van Vollenhoven
bron: Onze Afgevaardigden

Tweede Kamerlid voor de Vrije-Liberalen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Kleinzoon van de Rotterdamse burgemeester en Eerste Kamerlid Joost van Vollenhoven en gelieerd aan de voorname Rotterdamse familie Rochussen. Was ondernemer en in Nederlands-Indië werkzaam bij tabaksonderneming de Deli-maatschappij. Had oog voor sociale belangen van zijn werknemers. Zo bevorderde hij de aanleg van waterleidingen en stichtte hij een recreatie-oord voor arbeiders. In 1913 gekozen voor het district Rotterdam IV. Als Kamerlid dat weinig op de voorgrond trad, hield hij zich vooral bezig met zaken die Rotterdam en de handel en scheepvaart betroffen. Nadien directeur van de Nederlandse Bank.

Vrij-Liberalen
in de periode 1913-1918: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Joost (Joost)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 13 december 1866

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 26 november 1923

begraafplaats en -datum
Driehuis-Westerveld (begraven), 30 november 1923

3.

Partij/stroming

partij(en)
Bond van Vrije Liberalen

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/7)

 • hoofdadministrateur Deli-Maatschappij, van 1901 tot 1909
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1913 tot 17 september 1918 (voor het kiesdistrict Rotterdam IV)
 • directeur "De Nederlandsche Bank", van 1917 tot 26 november 1923 (enkele malen waarnemend president)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/5)

 • commissaris diverse maatschappijen
 • voorzitter commissie van toezicht over het vervoer van landverhuizers te Rotterdam, omstreeks 1907

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak alleen in de zitting 1913/14 in de Tweede Kamer. Sprak gedurende die zitting over koloniale zaken, het wetsontwerp over de toevoeging van Hoek van Holland aan Rotterdam, de positie van loodsen en over de wijziging van de stuwadoorswet.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer (3/4)
 • Medeoprichter commissie van de Nederlandse Handel van de Nederlandse Overzee Trust Maatschappij
 • Mederoprichter Genootschap Nederland-Engeland
 • Zijn vader was houtkoper (firma "J. en A. van Vollenhoven") te Rotterdam en directeur van de N.V. "v/h de erven H. Trip", fabriek van bouwmaterialen te Utrecht

verkiezingen
 • Versloeg in 1913 J.F. Heemskerk (arp) na herstemming. Derde kandidaat was A.B. de Zeeuw (sdap).
 • Versloeg in 1917 P.Th. Hugenholtz (comité anti-grondwetsherziening) en W. van Ravesteijn (sdp)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.