Mr.Dr. P.M. Tutein Nolthenius

foto Mr.Dr. P.M. Tutein Nolthenius
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Conservatief Tweede Kamerlid uit het midden van de negentiende eeuw, dat een nogal gevarieerde loopbaan doorliep. Was aanvankelijk arts, daarna advocaat en vervolgens burgemeester van Purmerend en later van Haarlem en van Apeldoorn. Tussentijds ook twee periodes Tweede Kamerlid. Sprak voornamelijk bij behandeling van ondergeschikte onderwerpen (tucht op koopvaardijschepen, samenvoeging gemeenten, brievenposterij etc.).

conservatief
in de periode 1855-1864: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Peter Marius

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
P.M. Nolthenius (geslachtsnaam gewijzigd in "Tutein Nolthenius" bij K.B. van 27 juni 1856)

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 16 juli 1814

overlijdensplaats en -datum
Zutphen, 31 augustus 1896

3.

Partij/stroming

stroming(en)
conservatief

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/9)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 mei 1855 tot 1 juli 1858 (voor het kiesdistrict Hoorn)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 24 april 1860 tot 19 september 1864 (voor het kiesdistrict Hoorn)
 • burgemeester van Apeldoorn, van 30 augustus 1864 tot 17 april 1872
 • lid gemeenteraad van Apeldoorn, van 1867 tot 1869

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer onder meer over justitie, handel en nijverheid, spoorwegen, binnenlandse zaken en waterstaat.
 • Behoorde in 1861 tot de meerderheid die vóór een amendement-Ter Bruggen Hugenholtz stemde over het halveren van de begroting voor Onvoorziene Uitgaven

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Nam ontslag als burgemeester van Purmerend nadat hij tot Tweede Kamerlid was gekozen
 • Nam een jaar na zijn benoeming tot burgemeester van Haarlem ontslag, omdat hij vond dat hij te veel werd tegengewerkt door het raadslid Salvador.
 • Pleitte als burgemeester van Apeldoorn voor aansluiting van zijn gemeente op de spoorverbinding tussen Amsterdam en Zutphen.

uit de privésfeer
 • Zijn vader was firmant van de firma Vissering (1810-1816) en algemeen procuratiehouder van de firma D. Commelin (1817)
 • Zijn zoon Henri Paul Jules was eveneens burgemeeester van Apeldoorn (en daarvoor van Vlissingen)

verkiezingen (3/4)
 • Werd in 1856 bij de periodieke verkiezingen in de eerste stemronde gekozen. Versloeg onder anderen A.S. van Nierop (lib.).
 • Versloeg in 1860 bij tussentijdse verkiezingen M.J. de Lange (lib.) na herstemming
 • Werd in 1860 bij de periodieke verkiezingen in de eerste stemronde gekozen. Versloeg M.J. de Lange (lib.).

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.