Jhr. G.J.A. Schimmelpenninck

foto Jhr. G.J.A. Schimmelpenninck
bron: Het Leven/Spaarnestad

Zwijgzaam christelijk-historisch Tweede Kamerlid, dat eenmaal door zijn medeleden tot spreken werd bewogen door hem als voorzitter een commissie van rapporteurs een verslag uit te laten brengen. Kwam in de Kamer tegen de zin van de ARP, dat tot 1909 het district Ede in handen had gehad. Was 41 jaar de conservatieve burgemeester van Rhenen, met functies op kerkelijk en waterstaatkundig gebied.

CHU
in de periode 1909-1918: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Gerrit Johan Anne

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 8 februari 1854

overlijdensplaats en -datum
Den Dolder (gem. Zeist), 13 december 1929

begraafplaats en -datum
Rhenen, 17 december 1929

3.

Partij/stroming

stroming(en)
christelijk-historisch (onafhankelijk, maar goede banden met de CHU-fractie)

4.

Hoofdfuncties/beroepen

 • landeigenaar en rentenier
 • burgemeester van Rhenen, van 16 maart 1882 tot 1 september 1923
 • lid Provinciale Staten van Utrecht, van 18 februari 1907 tot 1 juli 1919 (voor het kiesdistrict Amerongen)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 september 1909 tot 17 september 1918 (voor het kiesdistrict Ede)

5.

Nevenfuncties (2/6)

 • lid Comité voor het verkrijgen van een scheepvaartwater van de Rijn door de Gelderse Vallei naar de Zuiderzee, 1908
 • dijkgraaf Dijkstoel van de Rhenensche Nude en Achterbergsche Hooilanden, omstreeks 1909 tot 13 december 1924

afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter begrotingscommissie voor hoofdstuk VIIb (Financiën) 1916 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erevoorzitter Oranje-Vereeniging te Rhenen

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Stemde in 1911 tegen de ontwerp-Steenhouwerswet
 • Stemde in 1916 vóór een (verworpen) amendement-Lohman om vrouwen niet het passief kiesrecht te verlenen

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Als burgemeester trachtte hij de industrie buiten zijn gemeente te houden
 • Zijn kandidatuur voor de christelijk-historischen wekte de ontstemming op van de ARP. Tot 1909 was het district Ede 'antirevolutionair'. De kandidatuur van Schimmelpenninck kwam voort uit onvrede van de C.H. over de samenwerking van ARP en Rooms-Katholieken.

uit de privésfeer
Zijn vader was landeigenaar, luitenant der huzaren in Duitse dienst, kamerheer des Konings in buitengewone dienst en gemeenteraadslid van Rhenen

verkiezingen (3/4)
 • Versloeg in 1913 Mr. A. baron van Heeckeren van Kell (arp)
 • Werd in 1917 bij enkelvoudige kandidaatstelling gekozen
 • Was in 1918 wel kandidaat voor de CHU, maar werd niet gekozen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.