Mr. A.E. (Liesbeth) Ribbius Peletier

foto Mr. A.E. (Liesbeth) Ribbius Peletier
bron: IISG

Eerste Kamerlid en na de oorlog gedeputeerde van Noord-Holland. Dochter van een ontwikkelde welgestelde onconventionele sigarenfabrikant. Had al tijdens haar studie belangstelling voor maatschappelijke problemen en bekeerde zich in Engeland tot het socialisme. Werkte aan de School voor Maatschappelijk Werk en werd bezoldigd secretaris van de SDAP, speciaal voor de Bond van sociaaldemocratische vrouwenclubs. Bekwaam organisatrice met grote verdiensten voor scholing van arbeidersvrouwen. Financierde grotendeels zelf de stichting van vormingsinstituut "De Born". Strijdbaar feministe en haar hele leven antimilitariste. In 1958 het eerste vrouwelijke lid van de Raad van State. Energieke besluitvaardige vrouw met grote overtuigingskracht. Meer bestuurder dan politica.

SDAP, PvdA
in de periode 1937-1966: lid Eerste Kamer, lid Raad van State

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Anna Elisabeth (Liesbeth)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Utrecht, 29 juli 1891

overlijdensplaats en -datum
Scheveningen (gem. 's-Gravenhage), 30 september 1989

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), van 1925 tot 9 februari 1946
 • PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 9 februari 1946

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/9)

 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1937 tot 16 januari 1947
 • lid Gedeputeerde Staten (onder meer belast met gezondheidszorg, later met ruimtelijke ordening) van Noord-Holland, van 5 juni 1946 tot 1 juli 1958
 • lid Raad van State, van 1 juli 1958 tot 1 augustus 1966 (benoemd bij K.B. van 17 april 1958)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/12)

 • lid Nederlandse delegatie naar de algemene vergadering van de Verenigde Naties, 1956
 • lid College van Curatoren Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam

afgeleide functies, presidia etc. (2/8)
 • lid afdeling Cultuur, Recreatie en Maatschappelijke Werk (Raad van State)
 • lid afdeling geschillen van bestuur (Raad van State)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerster justitie en sociale zaken van de SDAP-Eerste Kamerfractie. Hield zich verder bezig met binnenlandse zaken.

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Medeoprichtster van het IAV (Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging)
 • Nam ontslag als Eerste Kamerlid in verband met drukke werkzaamheden als gedeputeerde
 • Had als gedeputeerde een belangrijke rol bij de plannen om de woningbehoefte van Amsterdam op te vangen in groeikernen, zoals Purmerend en Amstelveen

uit de privésfeer (3/6)
 • Nadat zij was afgestudeerd, verliet zij het ouderlijk huis om 38 jaar lang op pensionkamers in Amsterdam te blijven wonen. Pas als staatsraad ging zij op 67-jarige leeftijd in Scheveningen zelfstandig wonen.
 • Enkele schilderijen van Vincent van Gogh legateerde zij aan het Van Goghmuseum in Amsterdam
 • Haar zus was gehuwd met een broer van F.M.A. Schokking, burgemeester van 's-Gravenhage

verkiezingen
 • Werd in 1937 en 1946 gekozen door Groep II: Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.