Mr. R.J.H. Patijn

foto Mr. R.J.H. Patijn
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Onze Afgevaardigden

Vooraanstaande liberale politicus uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Zoon van J.G. Patijn die onder meer Tweede Kamerlid, burgemeester van Den Haag en Commissaris van de Koningin was. Kwam in 1905 voor het district Zierikzee in de Tweede Kamer, waar hij zich met uiteenlopende zaken bezighield. Bekleedde diverse functies in het bedrijfsleven en was voorzitter van enkele staatscommissies. Na zijn Kamerlidmaatschap korte tijd secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken en in 1926 nog even in beeld als mogelijke formateur. Sloot zijn loopbaan af als topman van de Margarine Unie en Unilever in Nederland.

Liberale Unie
in de periode 1905-1956: lid Tweede Kamer, staatsraad in buitengewone dienst, secretaris-generaal

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Maarssen, 9 december 1863

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 23 november 1956

2.

Partij/stroming

partij(en)
Liberale Unie

3.

Hoofdfuncties/beroepen (4/9)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1905 tot 17 september 1918 (voor het kiesdistrict Zierikzee)
 • secretaris-generaal (titel: buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister), ministerie van Buitenlandse Zaken, van 1 juli 1919 tot 1 juli 1921
 • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, van 31 augustus 1928 tot 23 november 1956
 • voorzitter Raad van Bestuur N.V. Unilever te Rotterdam, van 1 januari 1930 tot oktober 1941 (na fusie Margarine Union en Lever Bros Ltd.)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/25)

 • voorzitter Raad van Commissarissen "De Nederlandsche Bank", vanaf november 1939
 • lid Raad van Commissarissen Lever Bros & N.V. Unilever, vanaf 31 oktober 1941

afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van november 1914 tot juni 1915
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van januari 1916 tot april 1916

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met financiën, sociale verzekeringen, ambtenarenzaken en handelsaangelegenheden

opvallend stemgedrag (0/5)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in februari 1890 na vier stemmingsrondes gekozen tot commies-griffier. In de vierde ronde versloeg hij F.J.A. Vos de Wael met 44 tegen 40 stemmen.
 • Werd tijdens verlof als secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken tussen 1919 en 1921 enkele keren vervangen door jhr. F. Beelaerts van Blokland
 • Werd in 1926 op verzoek van Koningin Wilhelmina door zijn broer J.A.N. Patijn benaderd voor een formatieopdracht, maar weigerde die.

uit de privésfeer
 • Een broer van hem was gehuwd met een dochter van jhr. W.Th.C. van Doorn, Tweede Kamerlid
 • Zijn schoonvader was raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden

verkiezingen (3/5)
 • Versloeg in 1913 H.C. Hogerzeil (arp)
 • Werd in 1917 bij enkelvoudige kandidaatstelling gekozen
 • Was in 1918 geen kandidaat meer

niet-aanvaarde politieke functies
 • minister van Financiën, december 1923 (tijdens formatie-Beelaerts van Blokland; weigerde)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.