J.M. (Jan) Krijger jr.

foto J.M. (Jan) Krijger jr.

Uit Zeeland afkomstige waterstaatkundige die tijdens het interbellum voor de CHU in de Tweede Kamer zat. Besprak vaak nogal uitvoerig en met hoge spreeksnelheid allerlei detailkwesties. Werd tijdens zijn Kamerlidmaatschap burgemeester van Vriezenveen, maar bleef dat slechts twee jaar. Behoorde tot de CHU'ers die kritisch stonden tegenover de samenwerking met de Katholieken. Was tevens een fel bestrijder van de HGSP van ds. Lingbeek. Na de oorlog keerde hij zich tegen de samenwerking tussen CHU en ARP en werd hij lijsttrekker van de Protestantse Unie, een partij waarvan ook oud-HGSP'ers deel uitmaakten.

CHU, fractie-Krijger (ex-CHU)
in de periode 1922-1946: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Jan Machiel (Jan)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Bruinisse, 12 mei 1874

overlijdensplaats en -datum
Vriezenveen, 1 januari 1951

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), tot 10 maart 1946
 • Protestantse Unie, vanaf 1 april 1946

lid tussentijds gevormde fractie(s)
fractie-Krijger, van 26 maart 1946 tot 4 juni 1946

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/6)

 • assistent Technische Hogeschool te Delft, tot 1922
 • directeur N.V. "Dagblad 'De Nederlander'", CHU-dagblad, van 1 september 1921 tot 25 november 1931
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 juli 1922 tot 9 mei 1933
 • burgemeester van Vriezenveen, van 1 mei 1931 tot 15 september 1933
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 12 mei 1933 tot 4 juni 1946

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/8)

 • lid Commissie van Toezicht op de Algemeene Landsdrukkerij, vanaf 1 juli 1938
 • voorzitter Raad van Commissarissen N.V. Nederlandsche Majorcafabriek te 's-Gravenhage, tot 1951

afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter begrotingscommissie voor hoofdstuk IX (Waterstaat) 1936 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)
 • voorzitter vaste commissie voor Openbare Werken, Waterstaats- en Verkeersaangelegenheden (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 11 december 1945 tot 4 juni 1946

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder verkeers- en waterstaatsaangelegenheden, binnenlandse zaken, radio-aangelegenheden en PTT-aangelegenheden. Hield zich ook bezig met buitenlandse zaken, volksgezondheid en economische zaken.

opvallend stemgedrag (0/7)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Met Tilanus en Bakker in 1925 de voornaamste tegenstander in de CHU-fractie van een plan van De Visser (CHU-fractievoorzitter en formateur) om als oplossing voor de kabinetscrisis het gezantschap bij de Paus te combineren met een ander gezantschap.
 • Werd in mei 1933 alsnog opnieuw Tweede Kamerlid, omdat jhr. F. Beelaerts van Blokland zijn benoeming niet had aanvaard. In september 1933 nam hij daarom ontslag als burgemeester.
 • Ondertekende in december 1945 met 48 partijgenoten een verklaring tegen samenwerking tussen CHU en ARP (het zgn. Comité van 49). Werd daarna actief in de vereniging van Vrij-Christelijk-Historischen. In maart 1946 verliet hij de CHU om met een groep voormalige HGSP'ers de Protestantse Unie op te richten.

uit de privésfeer
 • Een zoon van hem was burgemeester van Lemsterland
 • Overleed om 01.00 uur in de Nieuwjaarsnacht van 1951

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.