Th. Heukels

foto Th. Heukels
bron: Persoonlijkheden

Uit Friesland afkomstige antirevolutionair, die twee periodes Tweede Kamerlid was. Na onderwijzer en schooldirecteur te zijn geweest werkzaam in het bedrijfsleven en politiek actief in Rotterdam. Behalve Kamerlid was hij ook lange tijd gedeputeerde van Zuid-Holland. In de Kamer een bescheiden afgevaardigde, die behalve over onderwijs weinig het woord voerde. Keerde in 1928 terug als in de Tweede Kamer als opvolger van de overleden Scheurer, nadat Colijn en Rutgers hun benoeming niet hadden aanvaard. Combineerde toen een jaar het Kamerlidmaatschap met het lidmaatschap van Gedeputeerde Staten.

ARP
in de periode 1922-1929: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Theunis

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Lollum (gem. Wonseradeel, Frl.), 18 april 1880

overlijdensplaats en -datum
Rotterdam, 13 januari 1953

3.

Partij/stroming

partij(en)
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/10)

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 12 oktober 1922 tot 15 september 1925
  • lid Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, van 3 september 1925 tot 1 september 1941
  • lid Tweede kamer der Staten-Generaal, van 18 september 1928 tot 17 september 1929
  • lid Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, van mei 1945 tot 4 juni 1946

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/7)

  • lid bestuur Gereformeerde Scholen te Kralingen, omstreeks 1938
  • lid Raad van Commissarissen N.V. BNG (Bank van Nederlandsche Gemeenten), omstreeks 1938

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Sprak slechts enkele malen in de Tweede Kamer, hoofdzakelijk over onderwijsaangelegenheden en eenmaal over de begroting voor het Zuiderzeefonds

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was onderwijzer en hoofd van de christelijke school te Lollum (1875-1919)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.