Mr. J.A. baron van der Heim van Duivendijke

foto Mr. J.A. baron van der Heim van Duivendijke
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Telg uit een Rotterdamse oranjegezinde regentenfamilie, die onder Willem II korte tijd minister van Financiën en Binnenlandse Zaken was. Bekleedde, na in Den Haag advocaat te zijn geweest, het ambt van griffier van de Staten van Zeeland en maakte als afgevaardigde voor die provincie deel uit van de Dubbele Kamer in 1840. Voor 1848 ook kort staatsraad en Gouverneur van Zuid-Holland. Na 1853 Commissaris van de Koning in die provincie. Werd bij zijn aftreden in 1862 tot baron verheven. Besloot zijn loopbaan als Eerste Kamerlid. Behoorde tot de ultraconservatieven, die zich keerden tegen de politiek van Thorbecke en de zijnen.

conservatief, regeringsgezinden ten tijde van Willem II
in de periode 1840-1865: lid Eerste Kamer, minister, lid Raad van State, Provinciaal Gouverneur, Commissaris van de Koning(in)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Johan Adriaan

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
 • Jhr. J.A. van der Heim van Duivendijke, tot 16 maart 1843
 • Mr. J.A. ridder van der Heim van Duivendijke, van 16 maart 1843 tot 15 januari 1862
 • Mr. J.A. baron van der Heim van Duivendijke, vanaf 15 januari 1862

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 15 januari 1791

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 14 oktober 1870

3.

Partij/stroming

stroming(en)
conservatief

4.

Hoofdfuncties/beroepen (7/15)

 • minister van Financiën, van 25 juni 1843 tot 22 september 1843
 • Gouverneur van Zuid-Holland, van 1 maart 1844 tot 15 februari 1846 (benoemd bij K.B. van 11 februari 1844)
 • minister van Binnenlandse Zaken ad interim, van 15 februari 1846 tot 1 juni 1846
 • ambteloos, van 1 juni 1846 tot 1 januari 1848
 • minister van Binnenlandse Zaken, van 1 januari 1848 tot 25 maart 1848
 • Commissaris des Konings in Zuid-Holland, van 1 juli 1853 tot 1 maart 1862 (benoemd bij K.B. van 13 juni 1853)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 15 september 1862 tot 4 april 1865 (voor Zuid-Holland)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

lid College van Curatoren Hogeschool te Leiden, van 1845 tot 14 oktober 1870

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van januari 1863 tot april 1863
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van januari 1864 tot juni 1864

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
honorair lid Raad van State, 1 juli 1862

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Eerste Kamer onder meer over waterstaat, handel en koloniale zaken

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Trad in 1843 af als minister van Financiën, omdat in de Tweede Kamer bij de schriftelijke voorbereiding bleek dat er geen steun was voor zijn voorstel tot invoering van een belasting op vaste goederen, renten en ambten
 • Trad in maart 1848 af als minister, nadat de koning buiten de ministers om de Tweede Kamervoorzitter had gevraagd de in de Tweede Kamer levende wensen voor Grondwetsherziening kenbaar te maken
 • Volgde in 1853 de Thorbeckiaan E.J.A. graaf van Bylandt op als Commissaris des Konings in Zuid-Holland en bedankte weer voor dat ambt toen Thorbecke opnieuw minister was geworden. Werd toen verheven tot baron.

uit de privésfeer
 • Zijn vader was rechtmeester van het Hoogheemraadschap Schieland en schepen en burgemeester van Rotterdam
 • Zijn echtgenote was een nicht (oomzegger) van J.H. Schorer, gouverneur van Zeeland

verkiezingen
 • Versloeg op 6 juli 1848 bij een tussentijdse verkiezing (vacature-Luzac) J.R. Thorbecke. Hij kreeg in de derde stemmingsronde in de Staten van Zuid-Holland 46 stemmen, tegen 28 voor Thorbecke. Hij bedankte evenwel voor een benoeming.

niet-aanvaarde politieke functies (3/4)
 • Gouverneur van Friesland (geweigerd)
 • secretaris Raad van State (geweigerd)
 • lid Tweede Kamer, juli 1848 (geweigerd)

predicaten/adellijke titels
 • jonkheer, tot 16 maart 1843
 • ridder, van 16 maart 1843 tot 15 januari 1862
 • baron, 15 januari 1862

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.