A.H.J. (Arnold) Engels

foto A.H.J. (Arnold) Engels
bron: Persoonlijkheden

Katholieke vakbondsman en Tweede Kamerlid. Groeide op in een eenvoudige weversfamillie in Twente. Was een volgeling van de priester Arriëns, die in Twente de katholieke arbeidersbeweging opbouwde, en werd vakbondsbestuurder. Verhuisde in 1905 naar Leiden en werd bestuurder van de land- en tuinbouwbond in het bisdom Haarlem. In 1916 in de Tweede Kamer opvolger van Aalberse. Was geen opvallend Kamerlid. Behoorde in 1923 tot de katholieke dissidenten die de Vlootwet afwezen.

Algemeene Bond (RKSP), RKSP
in de periode 1916-1937: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Arnoldus Hendrikus Johannes (Arnold)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Enschede, 24 juni 1869

overlijdensplaats en -datum
Leiden, 31 oktober 1940

3.

Partij/stroming

partij(en)
RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/10)

 • exploitant N.V. Leliobioscoop te Leiden
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1916 tot 8 juni 1937 (in 1916-1918 voor het kiesdistrict Almelo)
 • secretaris/hoofdambtenaar RK LTB (Land- en Tuinbouwbond), bisdom Haarlem, van 1919 tot 1 september 1922

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/4)

 • tweede voorzitter Stichtingscomité KSA (Katholieke Sociale Actie), van 4 mei 1904 tot juli 1905
 • lid en voorzitter Algemene Centrale Commissie van Advies regeringscommissie voor kwekerskrediet, vanaf 1920

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer hoofdzakelijk bezig met economische aangelegenheden

opvallend stemgedrag (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Volgde in 1916 in het district Almelo mr. Aalberse op

uit de privésfeer
Zijn vader was wever

anekdotes en citaten
 • Was in 1923 de laatste van tien Katholieken die tegen de ontwerp-Vlootwet stemden en die daarmee het lot van dat voorstel en van het kabinet bezegelde. Na diverse mislukte pogingen om hem te spreken te krijgen, wist minister Aalberse hem om te praten vóór te stemmen. Na dat gesprek veranderde hij echter onder invloed van geestverwanten in de fractie alsnog van standpunt.

verkiezingen
 • Werd in 1905 in het kiesdistrict Enschede na herstemming verslagen door H.H. van Kol (sdap)
 • Versloeg in 1916 in het kiesdistrict Almelo F.M. Wibaut (sdap)
 • Werd in 1917 bij enkelvoudige kandidaatstelling gekozen

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.