J.C. (Han) Corver

foto J.C. (Han) Corver
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)

Amsterdamse onderwijzerszoon die na de HBS naar Nederlands-Indië trok om in Batavia op een handelskantoor aan de slag te gaan. Zes jaar later repatrieerde hij. Werkte in de crisisjaren op het ministerie van Sociale Zaken. Daarna gevarieerde loopbaan als hoofdambtenaar sociale voorzieningen in Zeeland en in Noord-Holland. Was raadslid van Vlissingen en wethouder van Heemstede. In de jaren zestig twee termijnen een deskundig woordvoerder sociale zaken van de VVD-fractie, die tevergeefs probeerde bij amendement het weduwnaarspensioen voor ambtenaren in te voeren. Vriendelijk Kamerlid dat weinig op de voorgrond trad. Trouwde in 1967 met een oud-collega.

VVD
in de periode 1959-1967: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 24 oktober 1905

overlijdensplaats en -datum
Driebergen (gem. Driebergen-Rijsenburg), 5 mei 2002

2.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (3/10)

 • lid gemeenteraad van Heemstede, van 2 september 1958 tot 1 oktober 1968
 • wethouder (van onderwijs en financiën) van Heemstede, van 2 september 1958 tot 1 oktober 1968
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 juni 1959 tot 22 februari 1967

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/8)

 • voorzitter Federatieve Raad Bejaardenzorg in Soest
 • voorzitter bestuur Zonnegloren te Soest

afgeleide functies, presidia etc.
plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 21 september 1966 tot 22 februari 1967

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Was in 1964 woordvoerder van zijn fractie bij de behandeling van het wetsvoorstel tot instelling van het openbaar lichaam Rijnmond
 • Was in 1965 woordvoerder van zijn fractie bij de behandeling van het wetsvoorstel tot invoering van de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)

opvallend stemgedrag (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 1967 niet meer gekandideerd. Verklaarde zelf zich niet meer thuis te voelen in de door werkgeversbelangen overheerste fractie.
 • Na zijn Kamerlidmaatschap getrouwd met zijn oud-fractiegenote J.M. (Stoffels)-van Haaften
 • Nam in 1968 ontslag als wethouder toen zijn echtgenote tot burgemeester van Heiloo was benoemd

uit de privésfeer
 • Zat van 8 juli 1941 tot 6 november 1944 ondergedoken in Zeeland
 • Zijn moeder was oorsprong Duitse

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, januari 1960 (vacature-J.M. Stoffels-van Haaften; niet aanvaard)

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.