Dr. E. (Edward) Brongersma

foto Dr. E. (Edward) Brongersmavergrootglas

Doorbraak-socialist van katholieken huize. In de jaren veertig en in de periode 1963-1977 justitie-woordvoerder van de PvdA-Eerste Kamerfractie. Had voor de oorlog opvallende belangstelling voor het corporatisme en scheef in 1940 een proefschrift over de corporatistische staat van het Portugal van Salazar. Was directeur van het buurtwerk in Haarlem en werkzaam als advocaat en criminoloog. Bekend voorvechter van de rechten van pedofielen. Publiceerde circa 1200 boeken en artikelen over onder meer straf- en staatsrecht, filosofie, godsdienst en zedelijkheid.

PvdA
in de periode 1946-1977: lid Eerste Kamer

Voornaam (roepnaam)

Edward (Edward)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Haarlem, 31 augustus 1911

overlijdensplaats en -datum
Overveen (gem. Bloemendaal), 22 april 1998

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek, van 1930 tot 1968 (einddatum onzeker)

Partij/stroming

partij(en)
 • RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij)
 • PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 9 februari 1946

Hoofdfuncties/beroepen

 • medewerker advocatenkantoor te Haarlem, van 1935 tot 1937
 • zonder beroep, vanwege studie en wetenschappelijke arbeid, van 1937 tot 1940
 • advocaat, advocatenkantoor (met mr. Muyser, Keizersgracht 412) te Amsterdam, van 1940 tot 1950
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, van 5 juni 1946 tot 1 maart 1949
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 23 juli 1946 tot 23 juli 1950
 • lid gemeenteraad van Heemstede, van 2 september 1946 tot 12 juli 1950
 • directeur Maatschappelijk Buurtwerk te Haarlem, van 1956 tot 1960
 • advocaat te Haarlem, van 1959 tot 1980
 • wetenschappelijk hoofdambtenaar Criminologisch Instituut, Rijksuniversiteit Utrecht, van 1960 tot 1967 (instituut o.l.v. Prof. Pompe)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 5 februari 1963 tot 20 september 1977

Activiteiten

als parlementariër
 • Was aanvankelijk woordvoerder voor buitenlandse zaken van de PvdA-Eerste Kamerfractie en later justitie-woordvoerder. Had grote belangstelling voor het gevangeniswezen.
 • Voerde in 1975 het woord bij het debat over de onafhankelijkheid van Suriname

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 1948 tot de drie leden van zijn fractie die tegen het wetsvoorstel inzake herinvoering van de totalisator stemden
 • Behoorde in 1965 tot de vijf leden van zijn fractie die vóór een wetsvoorstel tot verlaging van de loon- en inkomstenbelasting stemden
 • Behoorde in 1967 tot de zes leden van zijn fractie die tegen het wetsvoorstel algemene bepalingen omtrent de bestraffing van schending van geheimen stemden
 • Stemde in 1968 als enige van zijn fractie vóór de ontwerp-Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
 • Behoorde in 1969 tot de vier leden van zijn fractie die tegen de begroting van Defensie stemden
 • Behoorde in 1973 tot de vier leden van zijn fractie die tegen het wetsvoorstel stemden over invoering van de bloedproef in het verkeer, vanwege mogelijke aantasting van de lichamelijke integriteit, de bedreiging met gevangenisstraf van weigering en de inbreuk op rechtsbeginselen

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn leven werd op eigen verzoek beëindigd, omdat voor hem het leven ondraaglijk was geworden. De achtergrond van dit euthanasieverzoek leidde tot een proces tot bij de Hoge Raad tegen zijn arts, dr. Sutorius.
 • Zijn vader was oogarts
 • Zijn broer was priester (pater Benedictijn)

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Eerste Kamer, 1961 (vacature-De Rijk)

Publicaties/bronnen

publicaties
 • "De paardebloemen der gerechtigheid" (1950, ongepubliceerd) (met twee andere auteurs)
 • "De opbouw van een corporatieven staat - staatkundige en maatschappelijke beginselen van de portugeesche grondwet van 19 maart 1933" (dissertatie, 1940)
 • "De juridische constructie van de corporaties in onze rechtsorde" (praeadvies Kath. Wet. Vereniging, 1941)
 • "De bekrompenheid van het katholicisme" (1946)
 • "Overheid en bedrijfsleven" (1947)
 • "Voorproef in spanje 1919-1939" (1947)
 • "Katholicisme en rationele maatschappij- en staatsleer" (1948)
 • "Portret van Portugal" (1954)
 • "Sex en straf" (1970)
 • "Das verfemte geschlecht" (1970)
 • "De onredelijkheid van het geloof" (met Bernard Delfgaauw), 1987
 • "Jongensliefde" (2 delen, 1987 en 1993)
 • artikelen in "Intermediair" (later gebundeld)
 • artikelen in wetenschappelijke tijdschriften, zoals Civis Mundi, Tijdschrift voor strafrecht, Te elfder ure en Tijdschrift voor Criminologie

literatuur/documentatie
 • Ned. Patriciaat, 1937
 • "Edward Brongersma" (lemma in Wikipedia)

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.