Dr. E. (Edward) Brongersma

foto Dr. E. (Edward) Brongersma
bron: IISG

Doorbraak-socialist van katholieken huize. In de jaren veertig en in de periode 1963-1977 justitie-woordvoerder van de PvdA-Eerste Kamerfractie. Had voor de oorlog opvallende belangstelling voor het corporatisme en scheef in 1940 een proefschrift over de corporatistische staat van het Portugal van Salazar. Was directeur van het buurtwerk in Haarlem en werkzaam als advocaat en criminoloog. Bekend voorvechter van de rechten van pedofielen. Moest in 1950 ontslag nemen als Kamerlid vanwege een vervolging op grond van toen de geldende zedelijkheidswetgeving. Publiceerde circa 1200 boeken en artikelen over onder meer straf- en staatsrecht, filosofie, godsdienst en zedelijkheid.

PvdA
in de periode 1946-1977: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Edward (Edward)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Haarlem, 31 augustus 1911

overlijdensplaats en -datum
Overveen (gem. Bloemendaal), 22 april 1998

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij)
 • PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 9 februari 1946

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/10)

 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 23 juli 1946 tot 23 juli 1950
 • advocaat te Haarlem, van 1959 tot 1980
 • wetenschappelijk hoofdambtenaar Criminologisch Instituut, Rijksuniversiteit Utrecht, van 1960 tot 1967 (instituut o.l.v. Prof. Pompe)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 5 februari 1963 tot 20 september 1977

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

 • lid hoofdredactie NJB (Nederlands Juristenblad), van 1946 tot 1950
 • juridisch adviseur werkgroep pedofilie, omstreeks 1978

afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • plaatsvervangend voorzitter vaste commissie voor Justitie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 12 december 1967 tot 16 september 1969
 • voorzitter vaste commissie voor Justitie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 23 september 1969 tot 20 september 1977

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was aanvankelijk woordvoerder voor buitenlandse zaken van de PvdA-Eerste Kamerfractie en later justitie-woordvoerder. Had grote belangstelling voor het gevangeniswezen.
 • Voerde in 1975 het woord bij het debat over de onafhankelijkheid van Suriname

opvallend stemgedrag (0/7)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 1950 wegens overtreding van artikel 248bis van het Wetboek van Strafrecht (ontucht met minderjarigen) veroordeeld en verbleef elf maanden in de gevangenis. Had ontslag genomen als Eerste Kamerlid na zijn arrestatie.
 • Zette zich in voor schrapping van artikel 248bis WvS en dat gebeurde daadwerkelijk in 1971
 • Was pleitbezorger voor de acceptatie van pedofilie en van het recht op euthanasie.

uit de privésfeer
 • Zijn leven werd op eigen verzoek beëindigd, omdat voor hem het leven ondraaglijk was geworden. De achtergrond van dit euthanasieverzoek leidde tot een proces tot bij de Hoge Raad tegen zijn arts, dr. Sutorius.
 • Zijn broer was priester (pater Benedictijn)

verkiezingen
 • In 1946, 1948, 1963 en 1969 gekozen door (en in 1956 kandidaat in) Groep I: Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht en Limburg
 • In 1971 gekozen door Groep IV: Zuid-Holland

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Eerste Kamer, 1961 (vacature-De Rijk)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.