F.M. (Franc) Weerwind

foto F.M. (Franc) Weerwind
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksoverheid.nl

Franc Weerwind (1964) was van 10 januari 2022 tot 2 juli 2024 minister voor Rechtsbescherming in het kabinet-Rutte IV. Hij is lid van D66 en was sinds 2015 burgemeester van Almere. Eerder was hij burgemeester in Niedorp en Velsen en gemeentesecretaris.

D66
in de periode 2022-2024: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Franciscus Max (Franc)

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 22 september 1964

2.

Partij/stroming

partij(en)
D66 (Democraten 66)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (8/10)

 • business consultant CMG Logistics Den Haag, van 1996 tot 1997
 • afdelingshoofd publiekszaken, gemeente Beverwijk, van 1997 tot 2000
 • waarnemend gemeentesecretaris, gemeente Leiderdorp, van 2000 tot 2001
 • gemeentesecretaris van Wormerland, van 2001 tot 1 december 2004
 • burgemeester van Niedorp, van 1 december 2004 tot 16 september 2009
 • burgemeester van Velsen, van 16 september 2009 tot 9 september 2015
 • burgemeester van Almere, van 9 september 2015 tot 10 januari 2022
 • minister zonder portefeuille, minister voor Rechtsbescherming, van 10 januari 2022 tot 2 juli 2024

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als minister belast met 1. Raad voor de Rechtspraak/zittende magistratuur; 2. Juridische beroepen; 3. Rechtsbestel; 4. Rechtsbijstand; 5. Slachtofferhulp; 6. Sanctiebeleid (DJI, incl. TBS); 7. Justitieel Jeugdbeleid; 8. Aanpak recidive; 9. Uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen; 10. Adoptie; 11. Preventie; 12. Wet Rechterlijke Organisatie; 13. Wet Burgerlijke Rechtsvordering; 14. Herziening Wetboek van Strafvordering; 15. Wetgevingskwaliteit; 16. Privaatrecht, incl. personen- en familierecht; 17. Faillissementswet; 18. Algemene Wet Bestuursrecht; 19. Auteursrecht/intellectueel eigendom; 20. Kansspelen; 21. Bescherming persoonsgegevens; 22. Autoriteit Persoonsgegevens; 23. Dienst Justis; 24. CJIB; 25. Raad Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming; 26. Raad Kinderbescherming

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

vorige
 • voorzitter Fietsersbond, van 4 februari 2017 tot januari 2022

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Stelde in 2022 samen met minister Bruins Slot de Staatscommissie Rechtsstaat in, die het functioneren van de rechtsstaat moet analyseren en voorstellen moet doen voor versterking van de rechtsstaat. Bescherming van burgers tegen onvoorziene en ongewenste gevolgen van overheidsmaatregelen krijgt daarbij nadrukkelijk aandacht.
 • Besloot op 21 mei 2024 per direct een einde te maken aan (nieuwe) interlandelijke adoptieprocedures, omdat er in procedures te vaak zaken mis gingen

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2023 een wet (Stb. 84) tot stand over het tegengaan van huwelijkse gevangenschap. Een rechter kan bij een echtscheiding een regeling treffen, waarmee een echtgenoot bevolen wordt mee te werken aan de ontbinding van een religieus huwelijk. Verder regelt de wet (wijziging van het Burgerlijk Wetboek) dat rechtbanken zittingen gesloten jeugdhulp kunnen houden op een locatie waarin de jongere verblijft. (35.348)
 • Bracht in 2023 een (Staatsblad 87) wet tot stand ter verbetering van de doorstroom naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen. De criteria waaraan de rechter moet toetsen worden minder streng. Daardoor moet het aantal problematische schulden worden teruggedrongen. Het wetsvoorstel was in 2021 door minister Dekker ingediend. (35.915)
 • Bracht in 2023 een wet (Stb. 116) tot stand waarmee de mogelijkheid van de gecombineerde geslachtsnaam wordt geïntroduceerd. Kinderen kunnen daardoor de achternamen van beide ouders dragen. Als er geen keuze wordt gemaakt, krijgt het kind in geval van huwelijk of geregistreerd partnerschap de achternaam van de vader of duomoeder en van de (geboorte)moeder bij een ongehuwde of niet-geregistreerd partnerschap. De keuze geldt voor alle eventueel volgende kinderen. (35.990)

7.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Hij groeide op in Nieuw-Vennep
 • Medeoprichter van Stichting Vriendschapsbanden Nederland-Suriname
 

8.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.