A.A. (Thierry) Aartsen

foto A.A. (Thierry) Aartsen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: VVD.nl

Thierry Aartsen (1989) is sinds 13 september 2018 lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD. Hij was fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Breda, een raad waarvan hij sinds 2010 deel uitmaakte. Verder was hij programmamanager & accountmanager Taskforce Health Care bij werkgeversorganisatie FME/CWM en adviseur van locoburgemeester Wijbenga van Rotterdam. Eerder was hij actief in de JOVD. Als Kamerlid houdt hij zich onder meer bezig met sociaaleconomisch beleid (inkomensbeleid, arbeidsmarkt), pensioenen, arbeidsmigratie en koninklijk huis. Hij was lid van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening.

VVD
in de periode 2018-heden: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Alfons Adrianus (Thierry)

geboorteplaats en -datum
Breda, 19 december 1989

2.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 2007

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • verkoper Wijnkopers Van Bilsen te Tilburg, van maart 2008 tot maart 2013
 • programmamanager internationaal ondenemen, FME-CWM, van september 2013 tot maart 2016
 • lid gemeenteraad van Breda, van maart 2010 tot 13 september 2018
 • eigenaar IDNM B.V. (i.o.),webshop voor foto's canvas en schilderijen
 • programmamanager & accountmanager Taskforce Health Care, FME-CWM, van september 2013 tot september 2018
 • adviseur wethouder Wijbenga van Nieuwenhuizen van Rotterdam, 2018
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 13 september 2018

4.

Partijpolitieke functies

overzicht
 • campagneleider VVD, vanaf mei 2021

vorige
 • lid Raad van Advies JOVD Baronie Breda
 • lid hoofdbestuur (promotie & ledenwerving) JOVD, van 2009 tot 2010
 • fractievoorzitter VVD gemeenteraad van Breda, van augustus 2015 tot september 2018
 • voorzitter Stichting fractie VVD gemeenteraad van Breda

lijsttrekkerschappen
 • lijsttrekker VVD gemeenteraadsverkiezingen in Breda, 2016

5.

Nevenfuncties

vorige
 • lid bestuur VVE (Vereniging van Eigenaren) Huyze Godevaert
 • voorzitter Raad van Toezicht Stichting Kermissen Breda, vanaf 31 mei 2021

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid Interparlementaire Commissie inzake de Nederlandse Taalunie, van oktober 2018 tot september 2019
 • voorzitter Contactgroep België (Tweede Kamer der Staten-Generaal), vanaf april 2022
 • voorzitter Bouwbegeleidingscommissie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), vanaf mei 2022
 • lid parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening (Tweede Kamer der Staten-Generaal), vanaf 6 juli 2023

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
lid Comité van Aanbeveling Kielegats Carnavals Museum, vanaf 16 januari 2020

6.

Opleiding

voortgezet onderwijs
 • h.a.v.o., Newman College te Breda, van 2002 tot 2007

hoger beroepsonderwijs
 • Europese studies (Bachelor), Haagse Hogeschool, van 2007 tot 2016

cursussen
 • (top)kadertrainingen VVD

stages e.d.
 • stage Taskforce Health Care, van maart 2013 tot augustus 2013

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder media, cultuur en arbeidsomstandigheden, mededinging, midden- en kleinbedrijf, consumenten, marktordening en integratie
 • Nam in 2021 de verdediging van Erik Ziengs over van een initiatiefwetsvoorstel over het mogelijk maken van gemengd kleinhandelsbedrijf, onder meer door wijziging van de Drank- en Horecawet (34.961)

opvallend stemgedrag
 • In 2022 stemden hij en Koerhuis als enigen van hun fractie tegen het initiatiefwetsvoorstel-Paternotte c.s. over afschaffing van de vijf dagen bedenktijd voor de afbreking van zwangerschappen

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Komt uit een middenstandsgezin
 


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.