Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Verkiezingsprogramma

50PLUS ging de verkiezingen in met het programma: 'Omdat ouderen het niet meer pikken!'. Het programma was vooral gericht op de belangen van ouderen, AOW, pensioenen en de baankansen van 50plussers.

Speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 zijn:

Economie/begroting

 • AOW-leeftijd terug naar 65 jaar.
 • het huidige pensioenstelsel blijft behouden. Geen kortingen van de pensioenen, wel indexeren.
 • werkgelegenheidsoffensief 45-plussers ook fiscaal. Werkgevers ontlasten bij in dienst nemen senioren. Afschaffen extra vrije dagen voor senioren, waardoor ze niet extra duur zijn.
 • koopkracht van ouderen wordt hersteld en houdt in de toekomst gelijke tred met werkenden.
 • afschaffing successiebelasting voor kinderen, om te beginnen tot € 250.000,-.

Zorg

 • niet meer bezuinigen op de zorg en de thuiszorg. Meer erkenning en geld voor thuiszorgers.

Veiligheid en justitie

 • politiebureaus en wijkagenten komen terug in alle wijken.

Europa

 • 50PLUS is kritisch voorstander van deelname aan de EU en van de euro, maar wil niet dat we opdraaien voor wanbeleid en tekorten andere landen.
 • streng maar rechtvaardig vluchtelingenbeleid. Nederland levert voor echte noodgevallen verhoudingsgewijs een bijdrage. Economische vluchtelingen worden teruggestuurd. Grenzen beter bewaken.
 • het Nederlandse paspoort wordt aan nieuwkomers pas verstrekt na een verblijfstermijn van tien jaar. Voorwaarden: een gemeentelijk ‘bewijs van goed gedrag’, volledige beheersing van de Nederlandse taal en een af te leggen verklaring van trouw aan de Nederlandse Grondwet.

Overig

 • in alle treinen moet weer een wc komen.
 • voordelig reizen openbaar vervoer ouderen buiten de spits. Op alle perrons, bus- en tramhaltes zitplaatsen voor ouderen en gehandicapten.
 • uit alle wet- en regelgeving, landelijk en lokaal, moet leeftijdsdiscriminatie worden geschrapt.
 • gemeentelijke ouderencoaches helpen op vrijwillige basis senioren met o.a. internet, taal, administratie.

Letterlijke tekst

2.

Kandidaten

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de kandidaten.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.