Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM)

Dit ministerie werd in 1965 ingesteld door het kabinet-Cals. Het was de voortzetting van het in 1952 opgerichte ministerie van Maatschappelijk Werk, waaraan taken van het voormalige ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen waren toegevoegd.

Het ministerie was verantwoordelijk voor cultuur (kunstbeleid, musea, bibliotheken, podiumkunsten), media, bijstand, bijzondere pensioenen (oorlogsgetroffen en verzetsdeelnemers), maatschappelijk welzijn, natuurbescherming, jeugdvorming, archieven, monumenten, recreatie, sport en lichamelijke vorming.

In 1982 kreeg het ministerie de zorg voor de volksgezondheid, terwijl natuurbeleid overging naar het ministerie van Landbouw, Natuurbeleid en Visserij. De naam werd toen gewijzigd in Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.