Dr. W. (Willem) Banning

foto Dr. W. (Willem) Banning
bron: Gemeentearchief Rotterdam

Gezaghebbend religieus-socialist, partijbestuurder en medeoprichter van de PvdA. Was aanvankelijk onderwijzer, maar kreeg later gelegenheid om theologie te gaan studeren. Kwam toen in aanraking met het marxisme. Na zijn studie vrijzinnig-hervormd predikant en vanaf eind jaren'20 voorman van de religieus-socialistische beweging in Nederland. Tevens hoogleraar in Leiden. Partijbestuurder van de SDAP en vooraanstaand pacifist. Na de bevrijding actief in de Nederlandse Volksbeweging en voorzitter van het oprichtingscongres van de PvdA.

in de periode 1945-1946: opiniemakers/erflaters

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Willem (Willem)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Makkum (gem. Wonseradeel, Frl.), 21 februari 1888

overlijdensplaats en -datum
Driebergen (gem. Driebergen-Rijsenburg), 7 januari 1971

3.

Partij/stroming

partij(en)
  • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), van 1916 tot 9 februari 1946
  • PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 9 februari 1946

4.

Hoofdfuncties/beroepen

hoofdfuncties/beroepen (2/11)
  • belast met de leiding van Instituut 'Kerk en Wereld' te Driebergen, van 1945 tot 1953
  • buitengewoon hoogleraar kerkelijke sociologie (sinds 1952 tevens wijsgerige sociologie), Rijksuniversiteit Leiden, van 31 december 1945 tot 14 mei 1958

gevangenschap/internering
geïnterneerd gijzelaarskamp te Sint-Michielsgestel, van mei 1942 tot december 1943

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/9)

  • voorzitter studiecommissie politieke partijen, NVB (Nederlandse Volksbeweging), van november 1945 tot januari 1946
  • lid redactie maandblad "Wending", vanaf 1946 (medeoprichter)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

op het gebied van de EU
  • Pacifist

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer (3/7)
  • Was in 1945 oprichter van het Sociologisch Instituut van de Nederlandse Hervormde Kerk in Utrecht en daarna betrokken bij activiteiten van dit instituut.
  • Zijn echtgenote was onderwijzeres
  • Zijn vader was haringvisser

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.