Drs. M.J.M. (Maxime) Verhagen

foto Drs. M.J.M. (Maxime) Verhagen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: CDA

CDA-voorman, die het tot minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Balkenende IV en vicepremier in het kabinet-Rutte I bracht, maar die in 2012 afzag van het politiek leiderschap. Zoon van een Limburgse gedeputeerde. Als (jong) historicus werd hij fractiemedewerker en, in 1989, Europarlementariër, alvorens in 1994 de overstap te maken naar de CDA-Tweede Kamerfractie. Ontpopte zich als vaardig woordvoerder asielbeleid en buitenlandse en Europese zaken. Toen Balkenende in 2002 premier werd, nam hij het fractievoorzitterschap over. Als diens secondant schuwde hij harde uithalen naar tegenstanders niet ('Met Bos bent u de klos'). Genoot van het ministerschap van BZ, maar mede vanwege rugklachten werd hij in 2010 minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Stond bekend als emotioneel en slim en als strateeg. Vanaf 2013 was hij tien jaar voorzitter van Bouwend Nederland.

CDA
in de periode 1989-2012: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, minister, viceminister-president, lid Europees Parlement

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Maastricht, 14 september 1956

2.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 1976

3.

Hoofdfuncties/beroepen (12/13)

 • lid gemeenteraad van Oegstgeest, van 29 april 1986 tot 1 mei 1990
 • medewerker Europese zaken, ontwikkelingssamenwerking en handelspolitiek, CDA-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 januari 1987 tot 25 juli 1989
 • lid Europees Parlement, van 24 juli 1989 tot 19 juli 1994
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 mei 1994 tot 22 februari 2007
 • fractievoorzitter CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 juli 2002 tot 23 januari 2003
 • fractievoorzitter CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 mei 2003 tot 23 november 2006
 • waarnemend fractievoorzitter CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 9 februari 2007 tot 22 februari 2007
 • minister van Buitenlandse Zaken, van 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010
 • fractievoorzitter CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 2010 tot 14 oktober 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 juni 2010 tot 14 oktober 2010
 • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en viceminister-president, van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012
 • voorzitter Bouwend Nederland, van 1 juli 2013 tot 16 maart 2023

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige
 • lid Comité Iran Vrij, vanaf maart 2023

vorige (2/18)
 • lid bestuur VNO-NCW
 • "ambassadeur" voor de provincie Limburg, van 2019 tot januari 2020

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • lid Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie, van 20 september 1999 tot 26 september 2000
 • voorzitter vaste commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 3 september 2002 tot 22 februari 2007

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/4)
 • Diende in 1995 samen met Jaap de Hoop Scheffer een initiatiefwetsvoorstel in om tot een wettelijke regeling voor de machtiging tot voorlopig verblijf te komen. Opneming van de verplichting in het Vreemdelingenbesluit bleek een onvoldoende rechtsgrond om een asielaanvraag af te wijzen. Het voorstel werd in 1998 wet. (24.544)
 • Interpelleerde op 11 februari 1998 minister Voorhoeve over mogelijke Nederlandse deelname aan militaire acties tegen Irak (25.889)
 • Interpelleerde op 28 maart 2000 staatssecretaris Cohen over het aantal plaatsen in asielzoekerscentra (27.057)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/10)
 • Besloot in november 2010 als minister van EZL&I het CO2-opslagproject bij Barendrecht te stoppen, vanwege het ontbreken van draagvlak bij de bevolking
 • Maakte het vanaf 2011 voor burgers, bedrijven, milieu-organisaties en overheden mogelijk om 'Grean Deals' af te sluiten, waarin afspraken worden vastgelegd door projecten op het gebied van duurzaamheid. Doel hiervan is dat duurzaamheid niet van bovenaf wordt opgelegd, maar dat mensen en bedrijven zelf zoveel mogelijk ruimte krijgen voor duurzame initiatieven. (33.043)
 • Verzette zich in 2012 tevergeefs tegen een wens van de Tweede Kamer om het Acta-verdrag over intellectuele eigendomsrechten niet te ondertekenen. De Kamer nam een motie-Van Bemmel/Elissen (PVV) aan, waarin dit werd verlangd.

als bewindspersoon (wetgeving) (3/7)
 • Bracht in 2011 een wijziging van de Mededingingswet in het Staatsblad (Stb. 162) om regels aan die wet toe te voegen ter verbetering van het gedrag van overheden die actief zijn op de markt. Hiermee moet een gelijke concurrentiepositie tussen overheden en particuliere ondernemingen worden bevorderd. Het betreft onder meer de plicht tot doorberekening van alle kosten en een verbod op bevoordeling van overheidsbedrijven. Het wetsvoorstel was in 2008 ingediend door minister Van der Hoeven en door haar in 2009 in de Tweede Kamer verdedigd. (31.354)
 • Bracht in 2012 de Aanbestedingswet (Stb. 542) tot stand. Deze wet biedt een eenvormig wettelijk kader voor het aanbesteden van overheidsopdrachten voor het uitvoeren van werken, het leveren van producten en het verrichten van diensten. De wet geldt voor alle overheidsopdrachten (onder en boven de Europese grens) en vervangt de Raamwet EEG-voorschriften. De wet moet optimale concurrentie bevorderen, aanbestedingslasten verminderen en de klachtenafhandeling vereenvoudigen. Het wetsvoorstel werd in 2010 ingediend door minister Van der Hoeven. (32.440)
 • Bracht in 2013 een wet (Stb. 48) tot wijziging van de Telecommunicatiewet tot stand, waardoor met name het frequentiebeleid flexibeler wordt. Zo kan beter worden ingespeeld op ontwikkelingen in de ICT-sector. Het wetsvoorstel was in 2009 ingediend door staatssecretaris Heemskerk. (31.412)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/6)
 • Was in 2010 op het partijcongres na de formatie een vurig verdediger van de samenwerking met de PVV
 • Hield op 28 juni 2011 in de Haagse sociëteit "De Witte" een rede ('Volkspartij als antwoord op populisme') over het antwoord dat het CDA volgens hem kon geven op het populisme. Hij toonde daarin onder meer begrip voor angst voor buitenlanders en stelde dat de multiculturele samenleving is mislukt. De 'leitkultur' en de Westerse waarden moesten weer worden opgepoetst. Anders dan bijvoorbeeld de PVV riep hij wel op openheid naar andere culturen te betrachten. Hij stelde verder dat het CDA vertrouwen kon terugwinnen door betrokken burgers serieus te nemen.
 • Maakte op 4 januari 2012 in een interview met weekblad "Elsevier" bekend geen kandidaat meer te zijn voor het leiderschap en lijsttrekkerschap van het CDA

uit de privésfeer
 • Zijn echtgenote is arts en was lid van een managementteam van een zorginstelling en inmiddels weer verpleeghuisarts
 • Zijn grootvader van vaderszijde was 40 jaar gemeenteraadslid en wethouder van Sittard
 • Zijn vader was wethouder van Maastricht en gedeputeerde van Limburg

verkiezingen
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2003 nummer 3 op de CDA-kandidatenlijst
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2006 nummer 2 op de CDA-kandidatenlijst
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2010 nummer 3 op de CDA-kandidatenlijst

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie (6/8)
 • Theo Koelé en Marc Peeperkorn, "Weg achter de dijken. Interview Maxime Verhagen, minister van Buitenlandse Zaken", 26 mei 2007
 • Mark Kranenburg, "Minister verkoopt Buitenlandse Zaken en zichzelf", NRC Handelsblad, 24 november 2008
 • Cees van der Laan, "Maxime Verhagen, knappe strateeg of sluwe vos?", Trouw, 2 september 2010
 • Greta Riemersma, "'Ik denk wel dat ik emoties heb'", Volkskrant Magazine, 2 juli 2011
 • Ingrid Weel, "Een politiek dier met een imagoprobleem", Trouw, 5 januari 2012
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.