Drs. F.J.M. (Ferd) Crone

foto Drs. F.J.M. (Ferd) Crone
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Gabriela Hengeveld

Ferd Crone (1954) is sinds 13 juni 2023 lid van de gezamenlijke PvdA/GroenLinks-fractie in de Eerste Kamer. Hij was sinds 11 juni 2019 lid van de PvdA-Eerste Kamerfractie. Hij was eerder in de periode 1994-2007 Tweede Kamerlid en van november 2007 tot juli 2019 burgemeester van Leeuwarden. De heer Crone was onderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam, bestuurder van de Vervoersbond FNV en beleidsmedewerker milieubeleid bij die vakbond. Als Tweede Kamerlid hield de heer Crone zich bezig met financiën en energievraagstukken. In de Eerste Kamer houdt hij zich bezig met financieel-economisch beleid, wonen en ruimtelijke ordening.

PvdA, GL-PvdA
in de periode 1994-heden: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Ferdinandus Johannes Maria (Ferd)

geboorteplaats en -datum
Dordrecht, 19 juli 1954

2.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid) (vanaf 2 februari 2023 tevens GroenLinks)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (8/9)

 • economisch beleidsmedewerker macro-economisch beleid en werkgelegenheid, directie Algemene Beleidsplanning, directoraat-generaal Algemene Beleidsaangelegenheden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 1981 tot 1984
 • beleidsmedewerker arbeidsvoorwaarden- en sociaal-economisch beleid, Vervoersbond FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging), van 1984 tot 1988
 • beleidsmedewerker economisch- en algemeen milieubeleid, FNV, van 1988 tot 1993
 • hoofd afdeling mondiaal milieubeleid, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 1993 tot 1994
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 mei 1994 tot 20 november 2007
 • burgemeester van Leeuwarden, van 15 november 2007 tot 1 januari 2014
 • burgemeester van Leeuwarden, van 1 januari 2014 tot 11 juli 2019 (na uitbreiding met een deel van de opgeheven gemeente Boarnsterhim; tot 30 juni 2014 formeel waarnemend)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 11 juni 2019

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige
 • voorziter Raad van Toezicht KNMI, van 1 januari 2016 tot 1 januari 2024

vorige (2/34)
 • kwartiermaker ministerie van LNV, van 1 juni 2021 tot 30 september 2021
 • lid Auditcommissie FNV, van 1 januari 2020 tot 1 december 2022

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • voorzitter vaste commissie voor Financiën (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 20 december 2001 tot 3 oktober 2002
 • ondervoorzitter commissie voor de Rijksuitgaven (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 19 april 2007 tot 20 november 2007

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/8)
 • Diende in 2006 samen met Ineke Dezentjé Hamming (VVD) een initiatiefwetsvoorstel in over rechtsbescherming van belastingplichtigen bij controlehandelingen van de fiscus. Er komt een beroep- en bezwaarprocedure tegen informatieverzoeken van de belastinginspectie. (30.645)
 • Was in 2023 woordvoerder van de PvdA-Eerste Kamerfractie bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen
 • Interpelleerde op 11 juli 2023 minister De Jonge over de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en proefprojecten

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • De bekende fotograaf Werry Crone is zijn jongere broer

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.