Mr. C.G. (Kees) van der Staaij

foto Mr. C.G. (Kees) van der Staaij
bron: Website SGP / © Jeroen Bouman

Kees van der Staaij (1968) is sinds 19 mei 1998 lid van de Tweede Kamerfractie van de SGP. Hij is sinds 2010 politiek leider van de SGP. De heer Van der Staaij was adjunct-chefjurist bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In de Tweede Kamer houdt hij zich bezig met algemene politiek onderwerpen, veiligheid en justitie, buitenlandse zaken, Koninklijk Huis en volksgezondheid, welzijn en sport. Hij zat een werkgroep voor die de herziening van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer voorbereidde en is voorzitter van de werkgroep over versterking van de positie van de Tweede Kamer.

SGP
in de periode 1998-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, politiek leider

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Cornelis Gerrit (Kees)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Vlaardingen, 12 september 1968

3.

Partij/stroming

partij(en)
SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij), vanaf 1986

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/5)

 • stafjurist, Stafafdeling bestuursrechtspraak, Kamer voor lagere-overheidszaken, Raad van State, tot 1 april 1996
 • adjunct-chefjurist Afdeling bestuursrechtspraak, Raad van State, van 1 april 1996 tot 19 mei 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 19 mei 1998
 • fractievoorzitter SGP Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 9 juni 2010

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/8)
 • lid Identiteitscommissie VGS te Ridderkerk, vanaf 1 juli 2015
 • lid bestuur Centrum voor Parlementaire Geschiedenis Nijmegen, vanaf 1 december 2017

vorige (2/8)
 • lid bestuur "Bond tegen het Vloeken", van maart 2011 tot 12 december 2013
 • lid bestuur MAF (Mission Avation Fellowship), Harderwijk, van 1 september 2010 tot 1 januari 2014

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/5)
 • voorzitter werkgroep Herziening van het Reglement van Orde (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 26 januari 2018 tot 1 maart 2021
 • voorzitter werkgroep versterking taken en positie Tweede Kamer (Tweede Kamer der Staten-Generaal), vanaf 8 juli 2021

comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/13)
 • lid Raad van Aanbeveling International Justice Mission Nederland, vanaf 1 augustus 2015
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting Vrienden van Aix, vanaf 1 juni 2016

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/13)
 • Bracht in 2021 samen met Martijn van Helvert (CDA) en Joël Voordewind (CU) de initiatiefnota "Christenvervolging - Schapen tussen de wolven' uit (35.719)
 • Diende in 2021 samen met zes anderen (CU, PvdA, CDA, GroenLinks, SP en 50PLUS) en met Joël Voordewind als eerste ondertekenaar, een initiatiefwetsvoorstel in over integrale suïcidepreventie (35.754)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • In 2016 werd een door hem en Carla Dik-Faber ingediende motie van afkeuring over de door het kabinet uitgesproken wenselijkheid van wetgeving inzake stervenshulp bij voltooid leven verworpen. De motie kreeg alleen steun van SGP en ChristenUnie.
 • In 2020 verwierp de Tweede Kamer met 67 tegen 63 stemmen een door hem en zes anderen ingediende motie van afkeuring van het kabinetsbeleid inzake het toch niet verplaatsen van een marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen. De motie kreeg steun van alle oppositiefracties.

uit de privésfeer
 • Adopteerde twee in Colombia geboren kinderen
 • Zijn vader was onder meer hoofd van de sector welzijn van de gemeente Maartensdijk

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.