Ir. P.J. (Pierre) Lardinois

foto Ir. P.J. (Pierre) Lardinois
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Limburgse molenaarszoon die na zijn studie in Wageningen snel carrière maakte in de agrarische wereld. Als voorzitter van de Noordbrabantse boerenbond nam hij in de KVP-fractie een machtige positie in. Minister van Landbouw en Visserij in de kabinetten-De Jong en -Biesheuvel. Verdedigde zowel in Brussel als in Den Haag onbewimpeld de belangen van 'zijn' boeren. Had volgens Klompé te veel een rechts gezicht. Was in de ministerraad steeds tegen verlangens van de vakbeweging en voor hard optreden tegen ongeregeldheden. Als minister en Europees commissaris (1973-1977) medevormgever van het Europese landbouwbeleid, dat in zijn tijd met grote overschotten te maken had. Doelgericht man, die autoritair optreden met bonhomie combineerde. Sloot zijn loopbaan af als hoofddirecteur van de Rabobank.

KVP
in de periode 1963-1977: lid Tweede Kamer, minister, lid Europees Parlement (vóór 1979), lid Europese Commissie

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Pierre Joseph (Pierre)

geboorteplaats en -datum
Noorbeek (Lb.), 13 augustus 1924

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 16 juli 1987

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), tot 1954 (bedankte na het Mandement van 1954)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

3.

Hoofdfuncties/beroepen (8/14)

 • landbouwattaché bij de Nederlandse ambassade te Londen, van 16 mei 1960 tot september 1963
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 september 1963 tot 5 april 1967
 • lid Europees Parlement, van 14 oktober 1963 tot 5 april 1967 (aangewezen door de Staten-Generaal)
 • minister van Landbouw en Visserij, van 5 april 1967 tot 1 januari 1973
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 mei 1971 tot 6 juli 1971
 • minister belast met coördinatie van aangelegenheden Suriname en de Nederlandse Antillen betreffend en met de zorg voor aan Suriname en de Nederlandse Antillen te verlenen hulp en bijstand, van 28 januari 1972 tot 1 januari 1973
 • lid Europese Commissie, belast met landbouw en visserij, van 6 januari 1973 tot 1 januari 1977 (commissie-Ortoli)
 • voorzitter hoofddirectie Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank (Rabobank Nederland) te Utrecht, van 1 januari 1977 tot 1 september 1986

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/12)

 • voorzitter Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel, van 26 mei 1986 tot 16 juli 1987
 • voorzitter bedrijfsfonds voor de Europese Beweging in Nederland te 's-Gravenhage

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was landbouw-woordvoerder van de KVP-Tweede Kamerfractie

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/8)
 • Bracht in 1972 de Nota inzake het landbouwstructuurbeleid uit. Hierin wordt ingegaan op de nationale gevolgen van het herziene Europese landbouwbeleid en de uitwerking van drie EEG-structuurrichtlijnen. Lidstaten dienen een selectieve steunregeling in te voeren. Steun wordt verleend op basis van een ontwikkelingsplan per bedrijf. Ten tweede is er een bedrijfsbeëindigingsrichtlijn, die mede voorschriften behelst voor vrijgemaakte cultuurgrond. Een derde richtlijn gaat in op voorlichting en scholing. Op nationaal niveau gaat het bestaande Ontwikkelings- en Saneringsfonds een centrale rol spelen bij de uitvoering van de richtlijnen. Bij de bestemming van gronden moet de Stichting Beheer Landbouwgronden maatregelen nemen. (11.824)
 • Diende in 1972 een wetsvoorstel in tot herziening van de Ruilverkavelingswet, met name ten aanzien van de stemprocedure bij ruilverkavelingen. Deze wijziging werd door minister Van der Stee in het Staatsblad gebracht. (12.015)
 • Stelde in 1972 de Koninkrijkswerkgroep in die voorstellen moest doen over een nieuwe structuur van het Koninkrijk

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1971 samen met minister Bakker de Deltaschadewet (Stb. 86) tot stand, die een schadevergoedingsregeling in het leven riep voor vissers die schade hadden geleden door afsluitingen krachtens de Deltawet en door afsluiting van de Lauwerszee. De wet is in 2005 ingetrokken. (9.974)
 • Bracht in 1971 de Landbouwkwaliteitswet (Stb. 371) tot stand, die produkt- en bedrijfschappen een grote rol toekent bij het bewaken van de kwaliteit van landbouwproducten. (9.943)
 • Bracht in 1971 de wet tot Goedkeuring van het op 9 maart 1964 te Londen tot stand gekomen Verdrag inzake visserij tot stand. Hiermee werd de basis gelegd voor het gemeenschappelijk visserijebeleid. Voor bepaalde visserijzones geldt nog een overgangstermijn van vijf jaar. (9.703)

op het gebied van de EU (3/8)
 • Keerde zich in 1974 tegen door de Franse minister van Landbouw Chirac genomen steunmaatregelen voor de landbouwsector in Frankrijk
 • Bereikte in 1974 een akkoord met de VS over verbetering van de wereldvoedselsituatie. Er werd afgesproken reservevoorraden aan te leggen en de steun aan landbouwprojecten in de Derde Wereld vooral te richten op verhoging van de productie door technische bijstand. Stelde in 1975 100.000 ton melkpoeder voor de helft van de prijs ter beschikking van het wereldvoedselprogramma.
 • Verklaarde zich in 1975 bereid 140 tot 180 miljoen gulden ter beschikking te stellen om een overschot aan wijn te kunnen opkopen ter destillatie. Hiermee kon een einde worden gemaakt aan een Frans-Italiaans wijngeschil, waarbij Frankrijk de grens had gesloten voor Italiaanse wijnen.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer (3/4)
 • Was gehuwd met een Belgische
 • Zat in een kabinet met zijn vroegere leermeester Polak
 • Was bevriend met Gérard Mertens, Eerste Kamerlid, landbouwvoorman en bestuurder van de Boerenleenbank

anekdotes en citaten
 • Aan het besluit over de EEG-landbouwpolitiek in maart 1972 was een vergadering voorafgegaan van in totaal bijna 100 uur
 • Had het vermogen om door een toespraak onder applaus een protestbijeenkomst te verlaten, waar hij eerder met boegeroep was ontvangen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • M.G.M. Smits, "Lardinois, Pierre Josephus (1924-1987)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel VI (digitale versie)
 • Staatscourant, 6 april 1967
 • NRC Handelsblad, 17 juli 1987
 • De Volkskrant, 18 juli 1987
 • M.G.M. Smits, "'Te veel brandweerman en te weinig architect'. Pierre Lardinius, lid van de Europese Commissie (1973-1977)", in: G. Voerman e.a. (red.), "De Nederlandse eurocommissarissen" (2010), 147
 • P. Bootsma, "Pierre Lardinois. Een leven voor de landbouw" (2020)

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.