I.Th. Ter Bruggen Hugenholtz

foto I.Th. Ter Bruggen Hugenholtz
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Friese marineofficier en marinespecialist van de Thorbeckiaanse liberalen. Thorbecke wilde hem in 1849 in zijn kabinet opnemen als minister van Marine, maar koning Willem III verhinderde dit. Sprak in de Kamer veelvuldig met name over marine-aangelegenheden, maar kon ook op andere terreinen fel van leer trekken tegen conservatieven. Later lid van de Raad van State.

Thorbeckiaan
in de periode 1849-1871: lid Tweede Kamer, lid Raad van State

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Isaäc Theodorus

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
IJsselstein, 28 mei 1801

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 25 januari 1871

3.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal (Thorbeckiaan)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/8)

 • lid Provinciale Staten van Friesland, van 1 juni 1847 tot februari 1849 (voor de steden, Dokkum)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 13 februari 1849 tot 20 augustus 1850 (voor het kiesdistrict Dokkum)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 oktober 1850 tot 26 april 1853 (voor het kiesdistrict Dokkum)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 juni 1853 tot 1 februari 1865 (voor het kiesdistrict Dokkum)
 • lid Raad van State, van 1 maart 1865 tot 15 januari 1871 (benoemd bij K.B. van 1 februari 1865)

officiersrangen
 • luitenant-ter-zee tweede klasse, van 1826 tot 4 april 1834
 • luitenant-ter-zee eerste klasse, van 5 april 1834 tot 1841 (eervol ontslag)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

afgeleide functies, presidia etc. (2/7)
 • lid afdeling Financiën (Raad van State)
 • lid afdeling Buitenlandse Zaken (Raad van State)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Stemde in 1860 tegen de ontwerp-Wet aanleg van spoorwegen voor rekening van de staat
 • Op zijn voorstel werd op 21 december 1861 als blijk van wantrouwen in het kabinetsbeleid de begroting 'Onvoorziene Uitgaven' met de helft verminderd. Dit voorstel werd met 37 tegen 25 stemmen aangenomen. Het kabinet diende hierna zijn ontslag in.

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Thorbecke wilde hem in 1849 tot minister van Marine benoemen, maar koning Willem III blokkeerde dit
 • Vond dat bij de opbouw van de vloot alleen de verdediging van Nederland en van de koloniën leidraad dienden te zijn en verzette zich tegen ambitieuzere plannen

uit de privésfeer
 • Verwierf de Militaire Willemsorde tijdens de gevechten in Zeeland in 1830
 • Huisvriend van de familie Thorbecke

verkiezingen (3/6)
 • Versloeg in 1853 jhr. D. de Blocq van Haersma de With met 78 stemmen verschil
 • Versloeg in 1854 W.W. Kutsch
 • Werd in 1858 en 1862 met respectievelijk 78,5 en 80 procent van de stemmen gekozen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.