Algemene Politieke Beschouwingen: focus op koopkracht en 'deugdelijke dekking'

vrijdag 22 september 2023, 14:30

DEN HAAG (PDC) - De Algemene Politieke Beschouwingen (APB) stonden dit jaar vooral in het teken van het bevorderen van de koopkracht van de Nederlandse bevolking. Waar het kabinet vooral inzette op maatregelen die bedoeld waren voor de burgers met de laagste inkomens, werd gedurende de APB ook besloten tot maatregelen die de koopkracht van alle inkomensgroepen dienen te bevorderen.

Zo werden er onder andere Kamermeerderheden bereikt voor een verhoging van het minimumloon, een verhoging van het kindgebonden budget en het gelijk houden van diesel- en benzineaccijnzen. Een motie van Mirjam Bikker (CU) om met een pakket van 420 miljoen de voorziene prijsstijgingen van de NS te voorkomen en daarnaast het regionale openbaar vervoer betaalbaar en beschikbaar te houden werd ook aangenomen door de Kamer.

Veel andere moties werden door het kabinet 'dubbel ontraden', omdat het kabinet de onderbouwing van de financiële dekking onvoldoende vond. Dit was onder andere het geval bij een motie van Caroline van der Plas en Pieter Omtzigt om het minimumloon 'enigszins' te verhogen. Deze motie werd vervolgens door de Kamer verworpen.

De Tweede Kamer debatteert tijdens het APB over de beleidsplannen van het kabinet, die worden aangekondigd in de Miljoenennota. Alhoewel er in het geval van een demissionair kabinet vaak is afgezien van algemene beschouwingen in het verleden, is er dit jaar voor gekozen de APB wel door te laten gaan. Dit was ook het geval bij de APB van 2021.

Bron: AD, NRC, Tweede Kamer, De Volkskrant