Achtergrond: herdenking journalisten in de Tweede Kamer

dinsdag 14 maart 2023, 10:43

Vandaag herdenkt de Tweede Kamer de vorige week overleden RTL-journalist Jos Heymans. Dat is zeker geen unicum, al blijft het enigszins uitzonderlijk. Het aantal vooraanstaande parlementaire journalisten dat plenair door de Kamervoorzitter werd herdacht is op zichzelf vrij gering.

Nieuw is dat evenwel niet. In 1974 een parlementair journalist van de Wereldomroep herdacht en daarna in 1975 de vooraanstaande journalist dr. Ernst van Raalte. Later gebeurde dat na het overlijden van de journalisten Kees Lunshof (De Telegraaf, 2007), Willem Breedveld (Trouw, 2010) en Max van Weezel (Vrij Nederland, 2019).

Ook overleden Kamerpersoneel wordt als regel herdacht. Het gaat daarbij zowel om leidinggevenden als stafmedewerkers en fractiemedewerkers. Zo herdacht de Tweede Kamer in 1956 het hoofd van de Griffie J.G. Pippel, van wie vooral zijn standaardwerk over de toepassing van het reglement van orde bekend is. Later gebeurde dat ook bij overleden griffiemedewerkers en functionarissen van de beveiliging of de huishoudelijke dienst.

In de Eerste Kamer vinden minder vaak herdenkingen plaats, al was dat wel steeds het geval na het overlijden van Kamermedewerkers. Overigens was er in 1928 in de Eerste Kamer wel een opmerkelijke herdenking, namelijk van de wetenschapper en Nobelprijs-winnaar Lorentz.