Raad van State ziet weinig in initiatief Baudet en Van Houwelingen voor raadgevend referendum

maandag 12 december 2022, 15:09

DEN HAAG (PDC) - De Raad van State adviseert negatief over het initiatiefwetsvoorstel van Baudet en Van Houwelingen om een niet-bindend referendum in te voeren in Nederland. In plaats van vertrouwen vreest de Raad dat de gekozen vorm van referenda juist zal leiden tot wantrouwen. Een referendum heeft dan een 'tegengesteld effect.'

Dit komt omdat Baudet en Van Houwelingen de referenda zo willen ontwerpen dat burgers op eigen initiatief elk onderwerp kunnen agenderen en voorleggen aan de Nederlandse bevolking, zelfs als het onderwerpen betreft waar het parlement of de regering niet over gaan.

Door de centrale rol van het parlement te omzeilen in het agenderen van referenda, wordt geriskeerd dat de uitslag van een referendum niet goed kan worden opgevolgd. De Raad voorziet dat dit enkel onjuiste verwachtingen schept onder burgers.

Bron: Raad van State