Eerste Kamer neemt wijziging Wet financiering politieke partijen aan

woensdag 19 oktober 2022, 11:48

DEN HAAG (PDC) - Op 18 oktober 2022 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) aangenomen. De fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdD, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, FVD en Fractie-Frentrop stemden tegen. De wetswijziging gaat op 1 januari 2023 in.

Met de wijziging wordt de transparantie van de financiering van politieke partijen vergroot en wordt externe beïnvloeding beperkt. Er komt een verbod op buitenlandse giften aan politieke partijen en hun neveninstellingen. Giften van Nederlandse kiesgerechtigden die in het buitenland wonen vormen hierop een uitzondering.

Daarnaast worden politieke partijen verplicht de achtergrond van de uiteindelijk belanghebbenden te melden bij giften die zij van rechtspersonen ontvangen. Ook moeten giften vanaf 1.000 euro per donateur per jaar verplicht openbaar worden gemaakt, in plaats van de huidige drempel van 4.500 euro. Verder komt er een meldplicht voor giften vanaf 10.000 euro per donateur per jaar, die binnen 3 dagen na ontvangst openbaar moeten gemaakt worden.

Bron: Rijksoverheid.nl, Eerste Kamer