Crisissfeer overheerst bij opening parlementair jaar in Nieuwspoort

dinsdag 6 september 2022, 10:43

DEN HAAG (PDC) - Nederland staat het komende jaar voor grote opgaven door meerdere crises die opgelost moeten worden. Dat was de teneur bij de aftrap van het parlementaire jaar in Nieuwspoort, georganiseerd door Stichting Machiavelli. Bij de opening gingen journalisten Fons Lambie en Remco Meijer in gesprek met Tweede Kamerfractievoorzitters Jan Paternotte (D66) en Attje Kuiken (PvdA).

De beide fractievoorzitters kregen ieder vijf minuten om hun visie op het komende parlementaire jaar te geven. Zij spraken onder meer over de koopkrachtplannen van het kabinet, de stikstofcrisis en de opvangcrisis in Ter Apel. Kuiken en Paternotte waren het er over eens dat de problemen niet langer vooruitgeschoven moeten worden. De consensus ontbrak bij het beantwoorden van de vraag welke maatregelen dan wél genomen moeten worden. Zo stelde Kuiken dat ze "chagrijnig" was over de koppeling van gezinshereniging van asielzoekers aan beschikbare woonruimte.

De aftrap van het parlementaire jaar vindt plaats in de eerste week na het zomerreces. Vandaag komt de Tweede Kamer voor het eerst sinds begin juli weer plenair bijeen.

Bron: Nieuwspoort