Vierde dag enquête Groningen: 'De aardbeving in Huizinge was een gamechanger'

vrijdag 1 juli 2022, 11:15

DEN HAAG (PDC) - 'Het was een taak die misschien te groot was voor de NAM', aldus Johan de Haan, van 2004 tot 2019 manager van de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM), over de schadeafhandelingen van de verzakte woningen in Groningen. Gisteren was de vierde dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquête over gaswinning in Groningen. Naast de voormalig manager van de NAM werd ook Shell-topman Pieter Dekker verhoord.

De Haan erkende dat er veel is misgegaan bij de schadeafhandeling en betoog zijn spijt maar stond ook grotendeels achter de manier waarop de NAM is omgegaan met de aardbevingen. Na de aardbeving in Huizinge in 2012 steeg het aantal meldingen van schade zo snel dat de NAM deze niet meer zelf kon verwerken. Het feit dat van de Centrum Veilig Wonen behandelde meldingen de NAM vaak geen schadevergoeding hoefde te betalen had volgens De Haan niets te maken met de kosten, maar ging dit vaak om verzakkingen of een zwakke constructie. Terugblikkend erkende De Haan nu dat de NAM de schadeafhandeling eerder had moeten uitbesteden.

Ondanks dat de aardbeving bij Huizinge de zwaarste aardbeving tot dan toe was geweest, met meer schade dan verwacht, werd de gasproductie in het daaropvolgende jaar zelfs verhoogt. Er werd bij Shell vanuit gegaan dat het verlagen van de gasproductie niet de oplossing zou zijn voor het voorkomen van nieuwe bevingen, zo stelde Dekker. Het aantal en de intensiteit van de aardbevingen zou niet minder worden. Hij benoemde dat er door Shell en de NAM wel op een andere manier actie ondernomen om de veiligheid van de Groningers te verbeteren. Dekker gaf aan te beseffen dat dit de woede bij de Groningers heeft versterkt. 'Ik denk dat wij onvoldoende beseften hoe de gevoelens bij de bevolking lagen', aldus Dekker.

Vandaag is de laatste dag van de eerste verhoorweek en worden hoogleraar Sociale Psychologie Tom Postmes en gedupeerde Annemarie Heite verhoord.

Bron: NRC, Trouw