Wordt de jongere nog wel vertegenwoordigd in de Senaat?

woensdag 22 juni 2022, 12:06

DEN HAAG (PDC) - De Eerste Kamer is de laatste jaren flink verouderd, terwijl de gemiddelde leeftijd van Tweede Kamerleden tamelijk constant is gebleven. Dit blijkt uit cijfers uit het Biografisch Archief van PDC, dat cijfers onderzocht sinds de verlaging van de kiesrechtleeftijd in 1983.

Bijzonder hoogleraar parlementaire geschiedenis Bert van den Braak stelt: "de Senaat doet zijn naam steeds meer eer aan. Jongeren zijn er in de Eerste Kamer nauwelijks te vinden." Senatoren als Driek van Vugt, die in 1999 met 19 jaar het jongste Eerste Kamerlid was in de parlementaire geschiedenis, zijn duidelijk meer uitzondering dan regel.

Vraag is of bij thema's als het klimaat en studiefinanciering, maar ook bij de pensioenwetgeving, het geluid van jongeren dan niet wordt gemist. Vooral in de oudste leeftijdscategorie (65+) neemt het aantal senatoren sterk toe.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Tweede Kamer

Sinds de verlaging van de kiesrechtleeftijd laat de leeftijdsontwikkeling van de Tweede Kamerleden geen duidelijke trend zien. De gemiddelde leeftijd is constant rond de 45 jaar, zonder opvallende uitschieters.

Kijkend naar de verschillende leeftijdscategoriën, dan is te zien dat de groep met een leeftijd van 35 tot 49 al sinds de jaren tachtig de grootste groep is, goed voor tussen de 50% en 64% van de Kamerleden door de jaren heen.

Ook andere leeftijdsgroepen laten geen grote trends zien. Nog wel opmerkelijk is dat het aandeel uit de groep 18-34 jaar van 1994 naar 1998 een grote toename liet zien, van 4% naar 12%, en sindsdien ook niet meer gedaald is.

Grafiek 1: het aantal Tweede Kamerleden per leeftijdsgroep sinds 1983

2.

Eerste Kamer

De Eerste Kamer is de laatste jaren ouder geworden. In 1983 was de gemiddelde leeftijd 55, inmiddels is dat ongeveer 61 jaar.

Kijkend naar de verschillende leeftijdsgroepen, dan valt op dat de groep 55-64-jarigen altijd de grootste was, maar dat er sinds 2008 sprake is van een afname van het aandeel van deze groep ten koste van de groep 65-plussers. Inmiddels is het aantal Kamerleden uit deze groepen bijna gelijk.

De jongere leeftijdsgroepen zijn maar beperkt vertegenwoordigd. Vooral de jongste groep, van 18 tot 34 jaar, is klein. In 2015 was het aandeel van deze groep het hoogst, met 4%, maar het is ook enkele keren voorgekomen, waaronder nu, dat deze groep helemaal niet vertegenwoordigd was.

Grafiek 2: het aantal Eerste Kamerleden per leeftijdsgroep sinds 1983


De opgenomen cijfers maken onderdeel uit van het biografisch archief en de dataverzameling van PDC. Zowel op teksten als op de cijfers is het copyright van toepassing. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de redactie van Parlement.com, t.a.v. Prof. dr. Bert van den Braak, eindredacteur en onderzoeker bij PDC en bijzonder hoogleraar parlementaire geschiedenis en parlementair stelsel aan de Universiteit Maastricht.

E-mail: info@parlement.com