Tweede Kamer wijzigt Reglement van Orde vanwege bepalingen over overheidsinformatie

donderdag 21 april 2022, 13:30

DEN HAAG (PDC) - De Tweede Kamer heeft vandaag als hamerstuk een wijziging van het Reglement van Orde aangenomen. Met deze wijziging van het Reglement van Orde krijgen de Griffier en de voorzitter van de Tweede Kamer er enkele bevoegdheden bij op het gebied van verzoeken over overheidsinformatie.

Deze wijziging was voorgesteld door de commissie voor de Werkwijze vanwege de nieuwe Wet hergebruik van overheidsinformatie en de Wet open overheid. Door deze nieuwe wetgeving wordt de Tweede Kamer onder andere verplicht om te besluiten over verzoeken die worden gedaan op basis van deze wetten. Het Reglement van Orde voorziet nu in de bevoegdheid van de griffier van de Tweede Kamer daartoe. Ook is voorzien in een bezwaaradviescommissie: de voorzitter van de Tweede Kamer heeft uiteindelijk de bevoegdheid te beslissen over deze bezwaren.

Het Reglement van Orde bevat regels over de gang van zaken in de Tweede Kamer. Het huidige Reglement van Orde dateert van februari 2021 en is 1 april 2021 in werking getreden.

Bron: Tweede Kamer