Kamerleden en -commissies krijgen meer inhoudelijke ondersteuning

woensdag 8 december 2021, 11:17

DEN HAAG (PDC) - De Dienst Analyse en Onderzoek (DAO) van de Tweede Kamer wordt uitgebreid. De Tweede Kamerleden stemden dinsdag in met de begroting van de Staten-Generaal 2022 waarbij ook een amendement voor de versterking van de DAO met algemene stemmen werd aangenomen.

Het amendement op de begroting werd ingediend door Kamervoorzitter Vera Bergkamp en haar collega's van het Presidium van de Tweede Kamer.

De DAO werd in 2017 door de Tweede Kamer opgericht met het doel om het kennisfundament onder het politieke debat te versterken. De dienst ondersteunt de (mede-)wetgevende en controlerende taak van de Tweede Kamer en verzorgt onder meer de inhoudelijke coördinatie van de parlementaire onderzoeken, analyseert regeringsstukken en ondersteunt en begeleidt het budgettaire proces.

Bron: Parlementaire Monitor, dossier 35925 IIA