Democratie op Donderdag: Presentatie miljoenennota in het voorjaar

donderdag 7 oktober 2021, 15:08

DEN HAAG (PDC) - Elke donderdag lanceert PDC op Twitter een poll over een actueel politiek onderwerp. Aan de hand van antwoordmogelijkheden kan je daarbij je mening geven over een stelling of vraag. De resultaten van de vorige poll én de nieuwe poll worden elke donderdag op Parlement.com geplaatst. Deze week: Moet de Miljoennota in het voorjaar gepresenteerd worden?

Nieuwe poll

De Raad van State kwam 2 weken geleden met het advies om de presentatie van de Miljoenennota naar het voorjaar te verplaatsen. Op die manier zou het bespreken van de nationale begroting samen vallen met de presentatie van de Europese begroting. Bovendien kan de Tweede Kamer zo meer invloed uitoefenen op de financiële plannen van de regering. Volgens de Raad van State versterkt dit de dualistische verhoudingen tussen het parlement en de regering.

Daarom deze week de stelling: De miljoenennota moet voortaan in het voorjaar worden ingediend.

Vorige Poll

Vorige week debatteerde de Kamer met minister Slob over de kwestie van scholen die leerlingen dwingen om uit te komen voor hun geaardheid. Aanleding voor het debat is dat de onderwijsinspectie een rapport heeft uitgebracht naar aanleiding van een artikel in het NRC-Handelsblad. In dit artikel werd aandacht besteed aan het feit dat op een school leerlingen door vertrouwenspersonen niet correct zijn behandeld. Het ging hierbij om het forceren van het uitkomen voor de geaardheid of seksuele identiteit tegenover de ouders. Hierbij worden dus leerlingen anders behandeld op basis van seksuele geaardheid.

Dit druist in tegen artikel 1 van de Grondwet. De scholen beweren echter dat ze ruimte hebben om zelf invulling te geven aan hun onderwijs en hun beleid, want artikel 23 geeft hier ruimte voor. Dit artikel regelt de gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs. Daarom de stelling:

Artikel 23 dient gemoderniseerd te worden.

76% was voor de stelling en 24% was tegen.

Bron: Tweede Kamer