Oud-minister Beelaerts van Blokland overleden

zaterdag 25 september 2021, 8:55

DEN HAAG (PDC) - In Utrecht is op 22 september jl. jonkheer Pieter Beelaerts van Blokland op 88-jarige leeftijd overleden. Hij was onder meer minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in het kabinet-Van Agt I en later commissaris van de Koningin in Utrecht.

De uit de CHU afkomstige Beelaerts maakte vooral carriëre als burgemeester. Hij begon die loopbaan in het Zeeuwse Wolphaartsdijk en kwam later terecht in Vianen en Amstelveen. Na zijn ministerschap was hij burgemeester van Apeldoorn en later nog waarnemer in Hengelo (Ov.).

Beelaerts van Blokland speelde vooral een belangrijke rol op het gebied van de ruimtelijke ordening. Tijdens zijn ministerschap kregen de plannen voor groeisteden vorm. Ook voerde hij samen met minister De Ruiter een voorkeursrecht voor gemeenten in bij grondaankoop.

Bronnen: Trouw en biografisch archief PDC