Prognose PDC: het aantal vrouwelijke Tweede Kamerleden zal na de verkiezingen niet fundamenteel veranderen

woensdag 17 februari 2021, 14:23

DEN HAAG (PDC) - Het aantal vrouwelijke Kamerleden zal na de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart niet fundamenteel veranderen. Dat concludeert PDC op basis van een inschatting van de toekomstige Tweede Kamer. Weliswaar ligt het in de lijn der verwachtingen dat het aantal vrouwen iets hoger zal zijn dan nu, maar afgezet tegen de trend van de afgelopen jaren is de trend nogal vlak. Naar verwachting zullen er na de verkiezingen 58 vrouwen in de Tweede Kamer zetelen, op dit moment zijn dat er 47.

Aan de hand van actuele gegevens van de Peilingwijzer stelde PDC een waarschijnlijke samenstelling van de toekomstige Tweede Kamer vast. In die samenstelling is 39% van de Tweede Kamerleden een vrouw. Daarbij dient wel opgemerkt te worden dat er in deze prognose geen rekening is gehouden met eventuele voorkeursstemmen voor kandidaten. De lijstvolgorde is leidend geweest.

De ontwikkeling van het aantal vrouwelijke Kamerleden laat zien dat er, na een vlotte stijging in de jaren 1980, al jaren sprake is van stagnatie in het aandeel vrouwen in de Tweede Kamer. Tussen 1994 en heden schommelt dat percentage steeds tussen de 31% en 43%. Nadat er bij de Kamerverkiezingen van 2017 weliswaar 54 vrouwen waren verkozen, is dat aantal op dit moment lager vanwege tussentijds vertrek en vervanging van Kamerleden.

De prognose laat zien dat het aantal gekozen vrouwelijke Kamerleden waarschijnlijk in lijn zal zijn met het aantal vrouwen dat op kieslijsten staat. NRC becijferde dat 37% van de kandidaten een vrouw is. Het percentage van 39% is daarmee dus in lijn.

Deze analyse maakte PDC op basis van het Real Time Research instrumentarium. In de komende periode kunt u meer van dit soort analyses verwachten op TKverkiezingen.com. de verkiezingsspecial van PDC/Parlement.com.

Tabel 1: aantal vrouwen in de Tweede Kamer door de jaren heen en prognose 2021

Jaar

Aantal vrouwelijke Kamerleden

Percentage

Prognose verkiezingen 2021

58

39%

Op dit moment

47

31,3%

2017

54

36%

2012

60

40%

2010

64

42,7%

2006

56

37,3%

2003

55

36,7%

2002

51

34%

1998

54

36%

1994

49

32,7%

1989

38

25,3%

1986

30

20%

1982

29

19,3%

1981

27

18%

Bron: Biografisch archief PDC, Peilingwijzer