Tweede Kamer onderbreekt 5 januari het reces voor coronadebat

donderdag 24 december 2020, 19:21

DEN HAAG (PDC) - Op verzoek van 30 leden roept Voorzitter Khadija Arib de Tweede Kamer op 5 januari bijeen om over de ontwikkelingen rond corona te debatteren. Initiatiefnemer van het debat is Geert Wilders. De Kamer zou eigenlijk pas op 12 januari weer vergaderen.

Onderbreking van het reces is mogelijk op grond van artikel 46 van het reglement van orde. De laatste keer dat het kerstreces werd onderbroken, was in 1991. Toen was er een debat over de Golfcrisis en de militaire actie tegen Irak.

Bron: www.tweedekamer.nl