Tweede Kamer neemt wijziging van de Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing covid-19 en twee moties aan

vrijdag 18 december 2020, 12:45

DEN HAAG (PDC) - Op donderdag 17 december heeft de Tweede Kamer de 'Wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer in 2021' aangenomen. Alleen Forum voor Democratie stemde tegen.

De belangrijkste maatregelen zijn:

  • Kiezers van 70 jaar en ouder kunnen hun stem per brief uitbrengen
  • in elke gemeente gaan een of meer stemlokalen twee dagen eerder open zodat vooral kwetsbare kiezers eerder kunnen stemmen om drukte te vermijden

Dit wetsvoorstel is een aanvulling op de 'Tijdelijke wet verkiezingen covid-19'. Het hoofddoel is het mogelijk maken van de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021, waarbij rekening gehouden moet worden met de coronaregels.

De Kamer stemde ook in met twee moties bij dit wetsvoorstel: een motie van Öztürk (Denk) over het zoveel mogelijk tegengaan van tussentijdse exitpolls en een motie van Van Esch (PvdD) over reguliere stembureaus in de buitenlucht. Vier andere moties werden niet aangenomen.

Bron: Parlementaire Monitor