Rapport ondervragings­commissie Kinder­opvang­toeslag: 'De rechtsstaat in het geding'

donderdag 17 december 2020, 13:22

DEN HAAG (PDC) - In het vandaag gepresenteerde rapport over de parlementaire mini-enquête over de kinderopvangtoeslagen haalt de commissie hard uit naar alle betrokken partijen in de kinderopvangtoeslagaffaire. De commissie constateert dat bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslag de grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden. Hiermee verwijt de commissie niet alleen de uitvoering door de belastingdienst, maar ook de wetgever en de rechtspraak. Volgens de commissie is de ouders een 'ongekend onrecht' aangedaan. 'Ongekend onrecht' is tevens de titel van het rapport.

Het kabinet en parlement "mag het zich aanrekenen dat zij wetgeving heeft vastgesteld die spijkerhard was en die onvoldoende de mogelijkheid bood recht te doen aan individuele situaties." Het ministerie van Financiën wordt verweten te veel een alles-of-niets aanpak te hebben gehanteerd, en de werkwijze van het ministerie van Sociale Zaken wordt als ver onder de maat beoordeeld.

Ook de rechtspraak speelde volgens de commissie een zeer kwalijke rol. Door het in stand houden van de spijkerharde uitvoering van de regelgeving van de kinderopvangtoeslag heeft de rechtspraak "zijn belangrijke functie van (rechts)bescherming van individuele burgers veronachtzaamd."

Als één van de belangrijkste oorzaken dat de affaire zo lang heeft kunnen duren, wordt de gebrekkige informatievoorziening binnen de Rijksoverheid aangewezen. "De slechte informatievoorziening heeft bij herhaling geleid tot een ernstige belemmering van het (politiek) functioneren van bewindspersonen", aldus het rapport. Indirect wijst het rapport hier ook naar premier Rutte, die tijdens zijn verhoor onder ede luchthartig deed over de informatieplicht aan de Tweede Kamer.

Het is de vraag welke politieke consequenties dit rapport zal hebben. De commissie doet een dringend beroep "op alle betrokken staatsmachten om bij zichzelf te rade te gaan hoe in de toekomst herhaling kan worden voorkomen en hoe het ontstane onrecht alsnog kan worden rechtgezet." Het kabinet zal waarschijnlijk pas na het kerstreces met een reactie komen. Het zal dan ook aan de orde komen in een Kamerdebat.

Bron: Tweedekamer.nl, De Volkskrant