SP, Partij voor de Dieren en 50PLUS stellen verkiezingsprogramma en kandidatenlijst vast

maandag 14 december 2020, 14:22

DEN HAAG (PDC) - De kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma van SP, Partij voor de Dieren en 50PLUS zijn dit weekend door hun partijcongressen vastgesteld.

Bij de SP stelde het digitale congres het verkiezingsprogramma pas vast na het aannemen van zo’n honderd amendementen en moties. Ongeveer een vijfde deel van de leden stemde toch nog tegen het gewijzigde programma. De kandidatenlijst werd zonder wijziging definitief goedgekeurd.

De Partij voor de Dieren en 50PLUS stelden beide zonder al te grote ophef de definitieve lijst en het programma voor de verkiezingen in maart 2021 vast.

Bron: NRC, SP, 50PLUS, PVDD