Aanvullend wetsvoorstel tijdelijke wet verkiezingen covid-19 ingediend

woensdag 2 december 2020, 12:16

DEN HAAG (PDC) - Op 1 december diende Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, een aanvullend wetsvoorstel op de tijdelijke wet verkiezingen covid-19 in.

Het wetsvoorstel maakt het mogelijk voor kiezers van 70 jaar en ouder hun stem per brief uit te kunnen brengen bij de Tweede Kamerverkiezingen. Ook wordt met dit wetsvoorstel geregeld dat in elke gemeente twee dagen voorafgaand aan woensdag 17 maart een of meer stemlokalen geopend zullen zijn, zodat kiezers eerder kunnen stemmen.

Het doel van het wetsvoorstel is om kiezers zoveel mogelijk te spreiden en de drukte in de stemlokalen te beperken. Kiezers die twijfelen om te gaan stemmen, uit angst voor het coronavirus, krijgen zo een extra mogelijkheid om hun stem uit te brengen.

Naast deze aanvullende voorstellen waren er al eerder aanvullende maatregelen opgenomen in de tijdelijke wet verkiezingen covid-19. Zo komt er een gezondheidscheck op de stempas te staan, kan een persoon drie volmachtstemmen uitbrengen in plaats van twee, worden gemeenten financieel ondersteund om nieuwe stemlocaties te vinden en start er een landelijke wervingscampagne om genoeg vrijwilligers te vinden.

Bron: website Rijksoverheid, website Tweede Kamer