Verkiezingsprogramma PvdD: Kiesrecht vanaf 16 jaar, raadgevend en correctief referendum

maandag 16 november 2020, 15:38

DEN HAAG (PDC) - In het concept-verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren bevat enkele punten die in staatkundig opzicht in het oog springen.

  • de kiesgerechtigde leeftijd wordt verlaagd naar 16 jaar
  • het raadgevend referendum wordt heringevoerd en krijgt een plaats bij belangrijke besluiten
  • een correctief bindend referendum wordt ingevoerd bij verstrekkende besluiten die bijvoorbeeld onze democratie bedreigen.
  • de koning en zijn familie gaan net als iedereen belasting betalen
  • persoonlijke inkomsten van de leden van het koningshuis gaan vallen onder de Wet normering topinkomens.
  • de kosten voor het koningshuis worden transparant.
  • de koning blijft niet langer voorzitter van de Raad van State en heeft geen politieke rol meer bij de kabinetsformatie.
  • bestuursstukken zoals wetsvoorstellen en beleidsmaatregelen vermelden welke invloed lobbyisten op de voorstellen hebben gehad.

Bron: Partij voor de dieren