Verkiezingsprogramma GroenLinks 2021: meer democratie, kiesrecht vanaf 16 jaar

maandag 12 oktober 2020, 11:59

DEN HAAG (PDC) - In het recentelijk gepubliceerde concept-verkiezingsprogramma van GroenLinks voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 wordt ingezet op nieuwe vormen van democratie en een lagere leeftijdsgrens voor het actief kiesrecht.

De partij wil onder meer een intensiever gebruik van directe democratie, zoals burgerraden en -begrotingen en loting. Dit zorgt ervoor dat een hoger aantal mensen betrokken is bij democratische besluitvorming. De partij is ook een voorstander van het introduceren van een bindend correctief referendum.

Daarnaast geeft GroenLinks aan de stem van jongeren serieus te nemen en daarom de leeftijdsgrens voor het actief kiesrecht te verlagen naar 16 jaar. Het wil daarbij ook de benoeming van een ombudspersoon voor Toekomstige Generaties, die de belangen van de jeugd moet gaan behartigen.

De plannen hebben als doel de nationale democratie te versterken. De partij stelt: 'Te veel mensen voelen zich onmachtig en hebben geen plek om mee te praten en mee te besluiten'.

Bron: GroenLinks, NOS