Bewindspersonen Ministerie van VWS verdelen taken anders

maandag 28 september 2020, 10:54

DEN HAAG (PDC) - Minister Hugo de Jonge zal zich de komende maanden vrijwel geheel richten op de bestrijding van het coronavirus. Om dit mogelijk te maken worden, tot het einde van deze kabinetsperiode, diverse taken binnen het Ministerie van VWS anders verdeeld.

Minister Tamara van Ark voor Medische Zorg en Sport neemt de portefeuille gehandicaptenzorg over, evenals de coördinerende rol bij de onderwerpen arbeidsmarktbeleid in de zorg, regeldruk in de zorg en rechtmatige zorg en goed bestuur.

Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS neemt de jeugdportefeuille over, met daarin de jeugdgezondheidszorg, de jeugd-ggz en de Jeugdwet, evenals het VWS-gedeelte van de portefeuille huiselijk geweld en kindermishandeling.

De Jonge blijft, naast de bestrijding van het coronavirus, verantwoordelijk voor ouderenzorg, maatschappelijke ondersteuning en mantelzorg, wijkverpleegkundige zorg, het persoonsgebonden budget (pgb), medisch-ethische vraagstukken en inkoop en aanbesteden in het sociaal domein.

Bron: Rijksoverheid.nl