Partijnamen 'Healthy Earth' en 'Modern Nederland' geregistreerd, schrapping van 'StemNL'

vrijdag 4 september 2020, 14:08

DEN HAAG (PDC) - De Kiesraad heeft op 3 september 2020 de partijnamen: 'Healthy Earth' en 'Modern Nederland' geregistreerd in het register voor de Tweede Kamerverkiezingen. De aanduiding 'StemNL' werd op verzoek van die partij geschrapt.

Politieke partijen die onder een bepaalde naam willen deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen moeten deze laten registreren bij de Kiesraad. De Kiesraad beoordeelt de naam vervolgens op basis van de relevante gronden, zoals vastgelegd in de Kieswet.

De registratie van een aanduiding is niet verplicht. Politieke partijen kunnen ook met een zogenoemde blanco lijst deelnemen aan verkiezingen.

Bron: Kiesraad