Kiesraad adviseert over coronamaatregelen bij verkiezingen

vrijdag 19 juni 2020, 12:12

DEN HAAG (PDC) - De Kiesraad heeft een advies uitgebracht aan minister Ollongren (BZK) over mogelijke maatregelen die in het kader van het coronavirus genomen moeten worden bij verkiezingen in Nederland. In het najaar van 2020 vinden er namelijk enkele gemeentelijke herindelingsverkiezingen plaats en in het voojaar van 2021 staan Tweede Kamerverkiezingen gepland.

De maatregelen hebben tot doel om drukte in stemlokalen te voorkomen en personen voldoende ruimte te bieden om afstand van elkaar te houden. De Kiesraad noemt hierbij maatregelen als het instellen van meer stembureaus, vrijwillige opkomstspreiding en het dragen van mondkapjes.

In het advies heeft de Kiesraad daarnaast ook maatregelen opgenomen die een basis in wet- of regelgeving vereisen. Hieronder valt bijvoorbeeld het stemmen buiten het stemlokaal, zoals via briefstem of volmacht, en het verplicht stemmen binnen een bepaald tijdvak. De Kiesraad benadrukt dat bij alle maatregelen bepaalde kernwaarden gewaarborgd moeten worden, waaronder het stemgeheim en de toegankelijkheid voor kiesgerechtigden.

Bron: Kiesraad