Project biografie over Ruud Lubbers van start gegaan

Op 16 maart 2020 zijn Johan van Merriënboer en Lennart Steenbergen begonnen met het onderzoek dat zal uitmonden in de biografie over Ruud Lubbers. Na jaren van voorbereiding was de definitieve start afhankelijk van externe financiering die inmiddels rond is. De totstandkoming van de biografie wordt mogelijk gemaakt door de Stichting Dr. A. Kuyperfonds, de J.E. Jurriaanse Stichting, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Robert Schuman Foundation, het Dr. Nolensfonds, de Radboud Universiteit en de Stichting Parlementaire Geschiedenis. Met hun steun kan de komende jaren het onderzoek ten behoeve van de wetenschappelijke biografie over Lubbers worden verricht; de verwachte afronding van het project is eind 2023.

In deze tijden van corona zijn de archieven gesloten en kunnen interviews met personen die Lubbers van dichtbij hebben meegemaakt nog niet plaatsvinden. Desalniettemin zijn de biografen voortvarend van start gegaan met het project. Het onderzoek is volop aan de gang, waarbij veel bronnen anno 2020 gelukkig gedigitaliseerd zijn.

Ruud Lubbers (1939-2018) was minister-president van 1982 tot 1994; daarvoor was de Rotterdammer al actief in de Haagse politiek als minister van Economische Zaken en als (vice)fractievoorzitter voor het CDA. Zijn lange tijd aan de top vormt een politiek tijdperk an sich, die in deze biografie aan een kritische historische analyse onderworpen zal worden. Daarbij zal uiteraard ook worden stilgestaan bij de wortels van Lubbers’ opvattingen, zijn levensovertuiging en zijn ambities. Ook zijn rijke internationale politieke leven verdient bijzondere aandacht in het boek: onder meer zijn verstandhouding met andere regeringsleiders, zijn actieve betrokkenheid bij de Europese eenwording en de mislukte benoeming bij de Europese Commissie en de NAVO.

De beide biografen zijn verbonden aan het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis en ook betrokken bij het onderzoek naar de parlementaire geschiedenis van de jaren zeventig. Van Merriënboer is tevens de biograaf van de oud-premiers Piet de Jong en Dries van Agt en voormalig minister en Europees landbouwcommissaris Sicco Mansholt.