Raad van State eens met voorstel voor herijking tweede lezing grondwetswijziging

maandag 23 maart 2020, 20:13

DEN HAAG (PDC) - De Raad van State kan zich vinden in het voorstel dat alleen de Tweede Kamer die gekozen is in de eerste verkiezing na de eerste lezing, een wijziging van de Grondwet in tweede lezing kan behandelen. Dat staat in een advies dat vandaag is gepubliceerd.

Een grondwetswijziging moet twee keer in de Tweede en Eerste Kamer worden behandeld: de eerste en tweede lezing. Vóórdat de tweede lezing plaatsvindt, moeten Tweede Kamerverkiezingen worden gehouden. Kiezers kunnen zich zo over de wijziging uitspreken, is het idee. Het kabinet heeft voorgesteld in de Grondwet vast te leggen dat die tweede lezing alleen behandeld kan worden door de Tweede Kamer die gekozen is in de eerste verkiezing na de eerste lezing. Een grondwetsherziening kan dan niet 'blijven liggen' tot een later moment, zoals nu vaak de praktijk is. De Raad van State had aanvankelijk voor een uitzondering gepleit in 'bijzondere omstandigheden', maar kan zich vinden in de argumenten van het kabinet om dat niet te doen.

De regering is bereid, als de Tweede Kamer dat wil, advisering door de Raad van State in tweede lezing niet langer verplicht te stelllen. Dat staat in de toelichting op het voorstel tot wijziging van de Grondwet. De Raad van State denkt daar anders over en adviseert de regering de toelichting op dat punt aan te passen.

Bron: Raad van State