Carla Verwoerd eerste externe vertrouwenspersoon Eerste Kamer

dinsdag 17 december 2019, 15:00

DEN HAAG (PDC) - Carla Verwoerd is door de Eerste Kamer benoemd tot eerste externe vertrouwenspersoon van de Eerste Kamer. Leden van de Eerste Kamer kunnen bij haar terecht voor advies en uitleg in integriteitskwesties. Ook zal Verwoerd worden betrokken bij de evaluatie van de Gedragscode integriteit van de Eerste Kamer. Verwoerd is voor een periode van vier jaar benoemd.

Het benoemen van een externe vertrouwenspersoon is een gevolg van de aanbevelingen uit het rapport van de Tijdelijke commissie uitwerking gedragscode integriteit gepubliceerd op 16 april 2019. Een andere aanbeveling in dit rapport was het vaststellen van een gemeenschappelijke Gedragscode integriteit voor Eerste Kamerleden. De Eerste Kamer stemde op 21 mei 2019 in met dit voorstel.

Bron: Eerstekamer.nl