Oud-griffier Biesheuvel adviseur integriteit Tweede Kamer

vrijdag 29 november 2019, 8:17

DEN HAAG (PDC) - Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden is door het Presidium van de Tweede Kamer per 1 januari 2020 benoemd tot adviseur integriteit. Leden van de Tweede Kamer kunnen bij haar terecht voor advies over de uitleg en toepassing van de regels op het gebied van integriteit. Jacqueline Biesheuvel is voor een periode van zes jaar benoemd en werkt onbezoldigd. Van 2004-2015 was zij griffier van de Tweede Kamer.

Het benoemen van een adviseur integriteit is een gevolg van de aanbevelingen van de werkgroep 'Integriteit Leden van de Tweede Kamer'. Aanleiding voor het instellen van deze werkgroep was een rapport van GRECO (‘Groep van Staten tegen Corruptie’, onderdeel van de Raad van Europa). In dit rapport werd geconcludeerd dat toezicht op en handhaving van de integriteitsregels van de Kamer ontbrak. Volgens GRECO is er ook geen beleid voor contacten met lobbyisten.

De adviseur maakt jaarlijks een geanonimiseerd jaarverslag op, dat aan het Presidium wordt gezonden en vervolgens openbaar wordt gemaakt. In het jaarverslag kan de adviseur tevens aanbevelingen doen voor verbetering of verheldering van de integriteitsregels.

Bron: Tweede Kamer