Raad van State blokkeert bouwprojecten vanwege stikstofnorm

donderdag 15 augustus 2019, 10:27

DEN HAAG (PDC) - De Raad van State heeft deze week verschillende bouwprojecten geblokkeerd. Deze projecten overschrijden de stikstofnormen en zijn daarmee in strijd met Europese natuurbeschermingsregels.

Het Europese Hof van Justitie oordeelde eind 2018 dat het huidige Nederlandse Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet voldoet aan de Europese habitatrichtlijn, die flora en fauna beschermt. In mei van dit jaar nam de Raad van State deze uitspraak over. Dit heeft gevolgen voor de vergunningverlening voor huidige en toekomstige bouwprojecten.

De Raad van State adviseert de regering en het parlement over wetgeving en bestuur. Daarnaast is het de hoogste algemene bestuursrechter.

Bron: NRC, Volkskrant, NOS