Provinciale Statenverkiezingen 2019

Na de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019 hebben de coalitiepartijen hun nipte meerderheid in de Eerste Kamer verloren. Forum voor Democratie deed voor het eerst mee en werd de grote winnaar. Ook GroenLinks heeft flinke winsten geboekt. Behalve ChristenUnie en Partij voor de Dieren hebben alle partijen stemmen verloren. Hiermee zet de politieke fragmentatie verder door. De winst van Forum voor Democratie ging vooral ten koste van de VVD en PVV. GroenLinks heeft met name veel stemmen gekregen in steden waar D66 vier jaar geleden de winnaar was.

In de campagne speelden provinciale thema's slechts een beperkte rol. Veel kiezers zagen de verkiezingen als een gelegenheid om hun oordeel over de nationale politiek te geven. Ook voerden de landelijke partijleiders de boventoon bij de tv-debatten. Een belangrijk verkiezingsthema was de discussie over het klimaatakkoord.

De opkomst voor de Provinciale Statenverkiezingen lag aanzienlijk hoger dan 4 jaar geleden. Ongeveer 56% van de stemgerechtigden heeft zijn stem uitgebracht, tegen ruim 47% in 2015. Het is niet precies duidelijk waarom de opkomst dit jaar hoger was. Op provinciaal niveau vindt geen kiezersonderzoek plaats.

De verkiezing van de Eerste Kamer vond op 27 mei 2019 plaats.