E. (Eric) van der Burg

foto E. (Eric) van der Burg
Bron: Rijksoverheid.nl

Eric van der Burg (1965) is sinds 10 januari 2022 staatssecretaris voor Asiel en Migratie in het kabinet-Rutte IV. Hij was van 11 juni 2019 tot 10 januari 2022 Eerste Kamerlid voor de VVD. Daarvoor was hij acht jaar wethouder van Amsterdam (onder meer belast met zorg en welzijn, ruimtelijke ordening en luchthaven). Eerder was de heer Van der Burg bestuurder van stadsdeel Amsterdam-Zuidoost en gemeenteraadslid (sinds 2001). Dat laatste was hij opnieuw tot maart 2019. Eric van der Burg is verder voorzitter van de Raad van Toezicht van de NTR. Als Eerste Kamerlid hield hij zich bezig met binnenlandse zaken, immigratie en asiel, Koninkrijksrelaties en volksgezondheid, welzijn en sport.

VVD
in de periode 2019-heden: lid Eerste Kamer, staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Eric (Eric)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 9 oktober 1965

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1983

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/9)

 • wethouder (belast met zorg en welzijn, sport en recreatie, ouderen, ruimtelijke ordening en grondzaken) van Amsterdam, van 18 juni 2014 tot mei 2018 (sinds 2017 eerste locoburgemeester)
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 29 maart 2018 tot 13 maart 2019
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 11 juni 2019 tot 10 januari 2022
 • staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (onder meer belast met vreemdelingenzaken en asiel), vanaf 10 januari 2022

takenpakket (bewindspersoon)
 • Is als staatssecretaris belast met: 1. Vreemdelingenzaken/migratie, 2. artikel 1F Vluchtelingenverdrag, 3. Grensbewaking in vreemdelingenzaken, 4. Rijkswet Nederlanderschap, 5. Mensenhandel en prostitutie, 6. Mensensmokkel, 7. Internationaal migratiebeleid

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/4)
 • voorzitter Landelijke organisatie sociaal raadslieden, vanaf 1 februari 2020
 • lid bestuur Friendship Sportcentre, vanaf 1 september 2020

vorige (2/16)
 • voorzitter Raad van Toezicht Sportservice Nederland, van 5 juli 2019 tot 1 november 2019
 • voorzitter Commissie m.e.r., van 1 januari 2020 tot januari 2022

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
 • ondervoorzitter tijdelijke commissie onderzoekvoorstel parlementair onderzoek naar discriminatie in Nederland (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 1 december 2020 tot 2 februari 2021
 • ondervoorzitter commissie parlementair onderzoek naar effectiviteit van antidiscriminatiewetgeving (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 23 maart 2021 tot 10 januari 2022

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
ambassadeur Reddingsbrigade Amsterdam, vanaf 15 januari 2019

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Kwam in december 2022 met een wetsvoorstel over verplichte medewerking van gemeenten bij de opvang van asielzoekers. Onder leiding van de commissaris van de Koning moet provinciaal een verspreidingsprocedure worden gemaakt, dat gevolgd wordt door een vaststellingsbesluit van de minister van J&V over gemeentelijke opvanglocaties.
 • In 2023 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat de door hem voorgestelde nareismaatregel in strijd was met het Nederlandse en Europese recht. De maatregel hield in dat gezinsleden van iemand die een asielvergunning heeft (een statushouder) zes maanden langer moeten wachten voordat zij naar Nederland mogen komen.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Woonde tot 9-jarige leeftijd in Oosterwolde (Friesland)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.